วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัมพวา ตลาดน้ำคอนกรีต...?

แบบที่จั่วหัว ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่เราๆ ท่านๆ รู้จักว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงวิถีซื้อขายและใช้ชีวิตความเป็นดั้งเดิมของชนบทกับท้องน้ำได้อย่างไม่หวั่นไหว

แม้บางคนจะบ่นว่า น้ำคลองเปลี่ยนสี นักธุรกิจมากมายเข้ามารุมทึ้ง ยิ้มจอมปลอม และข้าวของราคาแพง

ภาพเล่าเรื่องสัปดาห์นี้ ไทยรัฐออนไลน์นำโฉมใหม่ของตลาดน้ำอัมพวา มาให้ดูเป็นมุมที่หลายคนอาจจะมองว่าโหดร้าย เพราะกรณีนี้มันไม่ใช่แค่ “ปรับ” แต่ทว่ากลับ “เปลี่ยน” ความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านมากมายจริงๆ 

แต่อีกมุมหนึ่งหากเปิดใจให้กว้าง ในโลกนี้จะมีอะไรเล่าที่อยู่ได้แล้วไม่ 'ปรับตัว'...


**ความเป็นมา กว่าจะเป็นตลาดน้ำอัมพวา
**

พื้นที่ ต.อัมพวา เดิมเรียกว่า แขวงบางช้าง ซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อไหร่ ทั้งนี้ บริเวณแขวงบางช้างนี้ถูกเรียกว่า “สวนนอก” มีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่มีความเจริญ ทั้งในการเกษตรกรรมและการพาณิชยกรรม เพราะในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดแห่งหนึ่งเรียกว่า “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดบางช้าง เป็นผู้เก็บภาษีอากรขนาดตลาด นายตลาดผู้นี้เป็นผู้หญิงชื่อ น้อย มีบรรดาศักดิ์เป็น ท้าวแก้วผลึก เป็นคนในตระกูลเศรษฐีในแขวงบางช้าง ซึ่งต่อมาเป็นต้นวงศ์ราชนิกูล บางช้าง

 

กระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) ได้รวมท้องที่ ต.อัมพวา และ ต.บางกะพ้อม เข้าด้วยกัน เป็น ต.อัมพวา นั่นเอง.

 

ภาพเล่าเรื่องสัปดาห์นี้ ไทยรัฐออนไลน์นำโฉมใหม่ของตลาดน้ำอัมพวามาให้ดูเป็นมุม ที่หลายคนอาจจะมองว่าโหดร้าย เพราะกรณีนี้มันไม่ใช่แค่ “ปรับ” แต่ทว่ากลับ “เปลี่ยน” ความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านมากมายจริงๆ แต่อีกมุมหนึ่งหากเปิดใจให้กว้าง ในโลกนี้จะมีอะไรเล่าที่ไม่ปรับตัว. 8 ก.ย. 2555 12:55 ไทยรัฐ