วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัมพวา ตลาดน้ำคอนกรีต...?

แบบที่จั่วหัว ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่เราๆ ท่านๆ รู้จักว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงวิถีซื้อขายและใช้ชีวิตความเป็นดั้งเดิมของชนบทกับท้องน้ำได้อย่างไม่หวั่นไหว

แม้บางคนจะบ่นว่า น้ำคลองเปลี่ยนสี นักธุรกิจมากมายเข้ามารุมทึ้ง ยิ้มจอมปลอม และข้าวของราคาแพง

ภาพเล่าเรื่องสัปดาห์นี้ ไทยรัฐออนไลน์นำโฉมใหม่ของตลาดน้ำอัมพวา มาให้ดูเป็นมุมที่หลายคนอาจจะมองว่าโหดร้าย เพราะกรณีนี้มันไม่ใช่แค่ “ปรับ” แต่ทว่ากลับ “เปลี่ยน” ความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านมากมายจริงๆ 

แต่อีกมุมหนึ่งหากเปิดใจให้กว้าง ในโลกนี้จะมีอะไรเล่าที่อยู่ได้แล้วไม่ 'ปรับตัว'...


**ความเป็นมา กว่าจะเป็นตลาดน้ำอัมพวา
**

พื้นที่ ต.อัมพวา เดิมเรียกว่า แขวงบางช้าง ซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อไหร่ ทั้งนี้ บริเวณแขวงบางช้างนี้ถูกเรียกว่า “สวนนอก” มีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่มีความเจริญ ทั้งในการเกษตรกรรมและการพาณิชยกรรม เพราะในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดแห่งหนึ่งเรียกว่า “ตลาดบางช้าง” มีนายตลาดบางช้าง เป็นผู้เก็บภาษีอากรขนาดตลาด นายตลาดผู้นี้เป็นผู้หญิงชื่อ น้อย มีบรรดาศักดิ์เป็น ท้าวแก้วผลึก เป็นคนในตระกูลเศรษฐีในแขวงบางช้าง ซึ่งต่อมาเป็นต้นวงศ์ราชนิกูล บางช้าง

 

กระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) ได้รวมท้องที่ ต.อัมพวา และ ต.บางกะพ้อม เข้าด้วยกัน เป็น ต.อัมพวา นั่นเอง.