บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวร่วมปลูกปะการัง สร้างบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้นํ้าดำรงอยู่

ศิลปิน AF ร่วมปลูกปะการัง

จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โครงการ “Tea Tree Heart หนุ่มสาวหัวใจสีเขียว” โดยบริษัท ฟาร์มาคอสเม็ก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร อาทิ WWF Thailand, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED จึงปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม “ปลูกปะการัง.... สร้างบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ชวนหนุ่มสาวคนดังหัวใจสีเขียวและอาสาสมัครพลิกฟื้นชีวิตธรรมชาติกว่า 50 คน ไปร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ก่อนลงมือ เรือตรีณรงค์ เล็มศรีงาม แห่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ให้ความรู้ว่า แนวปะการังถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ แต่ขณะนี้ถือว่าได้เข้าสู่สภาวะวิกฤติ เนื่องจากแนวปะการังได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ และยังมีปัจจัยหลักจากการทำลายของมนุษย์ด้วย แนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้คือ การเร่งสร้างแนวปะการังใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สัตว์น้ำกว่า 240 ชนิดในทะเลอ่าวไทยและอันดามันดำรงอยู่ได้

ขณะที่ ธีรยุทธ์ ลออพันธ์พล ผู้บริหาร FEED กล่าวว่า ปัจจุบันเราทุกคนใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินความจำเป็น ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจทรัพยากรทางธรรมชาติ ลดการใช้และไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ การร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติจะให้ประโยชน์กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ได้กับใครคนใดคนหนึ่ง เช่น การอนุรักษ์ต้นน้ำให้สะอาด ปลายน้ำก็จะได้รับประโยชน์ด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆ ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้

ด้านอาสาสมัครพลิกฟื้นชีวิตธรรมชาติอย่าง บุญธิดา เจตพูนทรัพย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหน้าที่ของทุกคน และเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกเวลา อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจธรรมชาติมากขึ้น เพราะพฤติกรรมของเราส่งผลกระทบต่อธรรมชาติมาก เราไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเอง แต่เป็นการทำเพื่อลูกหลานด้วย.