วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุ่มสาวหัวใจสีเขียวร่วมปลูกปะการัง สร้างบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้นํ้าดำรงอยู่

ศิลปิน AF ร่วมปลูกปะการัง

จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โครงการ “Tea Tree Heart หนุ่มสาวหัวใจสีเขียว” โดยบริษัท ฟาร์มาคอสเม็ก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร อาทิ WWF Thailand, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED จึงปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม “ปลูกปะการัง.... สร้างบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ชวนหนุ่มสาวคนดังหัวใจสีเขียวและอาสาสมัครพลิกฟื้นชีวิตธรรมชาติกว่า 50 คน ไปร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ก่อนลงมือ เรือตรีณรงค์ เล็มศรีงาม แห่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ให้ความรู้ว่า แนวปะการังถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ แต่ขณะนี้ถือว่าได้เข้าสู่สภาวะวิกฤติ เนื่องจากแนวปะการังได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ และยังมีปัจจัยหลักจากการทำลายของมนุษย์ด้วย แนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้คือ การเร่งสร้างแนวปะการังใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สัตว์น้ำกว่า 240 ชนิดในทะเลอ่าวไทยและอันดามันดำรงอยู่ได้

ขณะที่ ธีรยุทธ์ ลออพันธ์พล ผู้บริหาร FEED กล่าวว่า ปัจจุบันเราทุกคนใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินความจำเป็น ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจทรัพยากรทางธรรมชาติ ลดการใช้และไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ การร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติจะให้ประโยชน์กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ได้กับใครคนใดคนหนึ่ง เช่น การอนุรักษ์ต้นน้ำให้สะอาด ปลายน้ำก็จะได้รับประโยชน์ด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆ ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้

ด้านอาสาสมัครพลิกฟื้นชีวิตธรรมชาติอย่าง บุญธิดา เจตพูนทรัพย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหน้าที่ของทุกคน และเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกเวลา อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจธรรมชาติมากขึ้น เพราะพฤติกรรมของเราส่งผลกระทบต่อธรรมชาติมาก เราไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเอง แต่เป็นการทำเพื่อลูกหลานด้วย.

กิจกรรม “ปลูกปะการัง.... สร้างบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ชวนหนุ่มสาวคนดังหัวใจสีเขียวและอาสาสมัครพลิกฟื้นชีวิตธรรมชาติกว่า 50 คน ไปร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ... 14 พ.ค. 2555 13:47 14 พ.ค. 2555 13:48 ไทยรัฐ