วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดบ้าน ร.5 'รัตนรังสรรค์' วังงาม สมบัติสยามประเทศ

Trend@home สัปดาห์นี้ พาไปชมที่ประทับของรัชกาลที่ 5 กันถึงที่จังหวัดระนอง 'พระราชวังรัตนรังสรรค์' ที่สรรค์สร้างขึ้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่า ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้จะไม่ใช่ของดั้งเดิมที่สร้างขึ้น แต่ก็นับว่าเป็นผลงานการจำลองขึ้นมาให้ได้ใกล้เคียงกับของเดิมอย่างมาก

พระราชวังรัตนรังสรรค์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2433 โดยพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) เพื่อถวายเป็นที่ประทับแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นพระราชวังที่สร้างจำลองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง  แทนของเดิมที่ชำรุดไปตามกาลเวลา ที่ได้รื้อถอนสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดระนองไปแล้ว

สำหรับพระราชวังรัตนรังสรรค์ที่สร้างจำลองขึ้นมาใหม่บนเขานิเวศน์คีรี ซึ่งเรียกว่าแทบไม่ผิดเพี้ยนจากของเดิม รายละเอียดตั้งแต่เรื่องวัสดุ ขนาดของโครงสร้าง รวมทั้งของตกแต่งภายในพระราชวังฯ  ตัวโครงสร้างทั้งหมดทำจากไม้ตะเคียนทอง และไม้สัก มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผสมผสาน  เป็นอาคารสองชั้นยกใต้ถุนสูง มีเอกลักษณ์ตรงที่หลังคาทับซ้อนเป็นชั้นๆ ทรงปั้นหยาแบบไทย และประดับโดยรอบด้วยเชิงชายไม้ฉลุแบบพม่า

นอกจากนี้ลักษณะของตัวอาคารเป็นกลุ่มเรือนไม้ โดยแต่ละหลังมีระเบียงชื่อต่อถึงกัน คล้ายกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวันที่ จ.เพชรบุรี อีกทั้งยังเป็นพระราชวังที่มีพระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์คือ รัชกาลที่ 5, 6 และ 7  ที่ได้เสด็จประพาสที่นี่

เป็นอีก 1 ความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ยังมีพระราชวังอันงดงามแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่ให้ลูกหลานได้เข้าไปสัมผัส และได้เห็นถึงวิถีชีวิตของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเมื่อครั้งอดีต 

Twitter : sriploi_social

 

Trend@home สัปดาห์นี้ พาไปชมที่ประทับของรัชกาลที่ 5 กันถึงที่จังหวัดระนอง 'พระราชวังรัตนรังสรรค์' ที่สรรค์สร้างขึ้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่า ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้จะไม่ใช่ของดั้งเดิมที่สร้างขึ้น แต่ก็นับว่าเป็นผลงานการจำลองขึ้นมาให้ได้ใกล้เคียงกับของเดิมอย่างมาก 26 เม.ย. 2555 10:54 26 เม.ย. 2555 12:11 ไทยรัฐ