วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สู้เฮือกสุดท้าย! ยิ่งลักษณ์ ส่งเรื่องถึงศาล รธน. ตีความคดีจำนำข้าว

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่งเรื่องร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความคดีจำนำข้าว เหตุที่ผ่านมาเสียเปรียบในการต่อสู้คดี รอลุ้น 21 ก.ค.60

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 นายวิม รุ่งวัฒนจินดา อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทีมกฎหมายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าว กระบวนพิจารณาคดีท่ีผ่านมาตั้งแต่ ก.พ.58 นั้นเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550 ท่ีบัญญัติไว้ว่า การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นให้ยึดสำนวนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เป็นหลักในการพิจารณาคดี และให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติ่มได้

ขณะนี้การประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้มีบทบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ท่ีระบุตอนท้ายว่าการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้นําสํานวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.เป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้

ดังนั้นการยื่นคำร้องของทนายฝ่ายจำเลยเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความว่า การพิจารณาตามกระบวนการเดิมเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเป็นการร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้จำเลยได้ต่อสู้คดีและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างเต็มท่ี เนื่องจากท่ีต่อสู้คดีของจำเลยท่ีผ่านมา อัยการฝ่ายโจทก์ได้ยื่นบัญชีพยานเอกสารเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ โดยไม่มีการไต่สวนไว้ในรายงาน และสำนวนของ ป.ป.ช.เอกสารบางเรื่องเป็นเอกสารใหม่ในคดีท่ีกล่าวหาบุคคลอื่น และไม่ได้อยู่ในสำนวน ของ ป.ป.ช.มาตั้งแต่ต้น ซึ่งจำเลยได้ร้องคัดค้านเพราะทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี และองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาแล้วยกคำร้อง 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า หลังจากการสืบพยานจำเลยนัดวันท่ี 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ศาลได้อ่านสรุปการพิจารณาคดีโดยแจ้งต่อคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายว่า ทนายจำเลยได้ยื่นคำร้องโต้แย้งการพิจารณาคดีของศาลว่าเป็นการขัดแย้ง ไม่เป็นไปตามมาตรา 235 วรรคหก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 จึงได้ขอให้ศาลฎีกาฯส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยองค์คณะฯ ได้รับคำร้องของจำเลยไว้พิจารณาเพื่อมีคำสั่งอีกครั้งในนัดหน้า 21 ก.ค.นี้ ว่าจะให้ส่งหรือไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่งเรื่องร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความคดีจำนำข้าว เหตุที่ผ่านมาเสียเปรียบในการต่อสู้คดี รอลุ้น 21 ก.ค.60 8 ก.ค. 2560 18:28 ไทยรัฐ