วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อียูตั้งเป้าประหยัดพลังงาน 30% ในปี 2030 ตามข้อตกลงปารีส ลดโลกร้อน

อียู ลุยจริง..ตั้งเป้าประหยัดพลังงาน 30% ในปี 2030 ตามกรอบข้อตกลงกรุงปารีส ลดโลกร้อน ชี้อาคารทั่วไปจะต้องลดปริมาณการใช้พลังงานลงให้มาก รวมทั้งการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณที่จอดรถไว้เพิ่มเป็น 3 ล้านจุด

เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 บุญธง ก่อมงคลกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำเบลเยียม รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพลังงานประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่ร่วมประชุมกันที่ ประเทศลักเซมเบิร์ก เมื่อ 26 มิ.ย. ได้มีการตกลงตั้งเป้าหมายการประหยัดพลังงาน 30% ภายในปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2563) เพื่อช่วยให้สหภาพยุโรปสามารถเดินตามเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ในกรอบความตกลงกรุงปารีสว่าด้วยปัญหาสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงปารีส

สหภาพยุโรปได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก 40% (เทียบกับปี 1990) ภายในปี 2030 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงไม่เพียงแต่ต้องจำกัดการก่อมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งเท่านั้น แต่ต้องประหยัดการใช้พลังงานอีกด้วย โดยเมื่อพิจารณาในแง่มุมของปัญหาแล้ว รัฐมนตรีพลังงานอียูจึงได้ตกลงกันที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานลงถึง 30% ประเทศสมาชิกอียูต้องลดปริมาณการใช้พลังงานปีละ 1.5% ตั้งแต่วันนี้ถึงปี 2025 หลังจากปี 2026 ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานจะต้องดีขึ้น และจะต้องลดลงอย่างน้อยปีละ 1% หรือปรับสูงขึ้นตามความจำเป็น

นายมิเกล อาเรียส คาเนเต กรรมาธิการด้านสภาพอากาศและพลังงาน ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นพิจารณาและระบุว่า "นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญมาก" เขาประเมินว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้อียูสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 70,000 ล้านยูโร (2.73 ล้านล้านบาท) สามารถสร้างงานได้จำนวน 400,000 แรงงาน และลดปริมาณการนำเข้าก๊าซจากประเทศที่สามได้ถึง 12% ทั้งนี้ จะต้องรอการพิจารณาอนุมัติจากสภายุโรปที่ได้มีการวางเป้าหมายสูงกว่านั้นคือ 35-40%

ส่วนประเด็นประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานภายในตัวอาคาร ก็อยู่ในกรอบที่นายมิเกล อาเรียส คาเนเต วางไว้ว่า อาคารทั่วไปจะต้องลดปริมาณการใช้พลังงานลงให้มาก รวมทั้งการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณที่จอดรถด้วย โดยได้ตั้งเป้าไว้ที่ 3 ล้านจุด ขณะที่รัฐมนตรีพลังงานวางเป้าหมายไว้ที่ 115,000 จุดเท่านั้น.

อียู ลุยจริง..ตั้งเป้าประหยัดพลังงาน 30% ในปี 2030 ตามกรอบข้อตกลงกรุงปารีส ลดโลกร้อน ชี้อาคารทั่วไปจะต้องลดปริมาณการใช้พลังงานลงให้มาก รวมทั้งการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริเวณที่จอดรถไว้เพิ่มเป็น 3 ล้านจุด 28 มิ.ย. 2560 12:15 ไทยรัฐ