วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักเรียนตั้งตารอได้เลย 18.00 น. พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่น

นายกสมาคม ทปอ.ยืนยันตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่นประจำปี 2560 ทั้งระบบรับได้ 136,030 คน ผ่านการคัดเลือก 70,689 คน...

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

ศ.สุชัชวีร์ กล่าวว่า สมาคม ทปอ. พร้อมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลในระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ ทปอ.ที่ http://a.cupt.net โดยปีนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 78 สถาบัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 81,232 คน จำนวน 3,719 สาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน แยกจำนวนรับ ดังนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เป็นสมาชิก ทปอ. รับจำนวน 78,044 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 59,910 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.76 มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับจำนวน 19,977 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่นๆ รับจำนวน 249 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 248 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับจำนวน 37,760 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 1,792 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 โดยภาพรวม จำนวนรับ 136,030 คน ผ่านการคัดเลือก 70,689 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97

สำหรับกำหนดสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนั้น วันที่ 23-26 มิ.ย.นี้ ยกเว้น 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 22 มิ.ย.นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 มิ.ย. ส่วนคณะ/วิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ ทปอ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกคณะ/วิชา สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิ.ย.นี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มิ.ย.นี้.

นายกสมาคม ทปอ.ยืนยันตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ พร้อมประกาศผลแอดมิชชั่นประจำปี 2560 ทั้งระบบรับได้ 136,030 คน ผ่านการคัดเลือก 70,689 คน... 15 มิ.ย. 2560 12:40 15 มิ.ย. 2560 12:51 ไทยรัฐ