วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ชงแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินวัด 3,700 แห่ง ทั่วประเทศ

สปท.ชง ครม.แก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์-กฎกระทรวง ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินวัดทั่วประเทศ 37,000 แห่ง ออกกฎให้วัดส่งรายการบัญชีทรัพย์สินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาตรวจสอบความโปร่งใสเผย 92 วัด อู้ฟู่มีรายได้ 30 ล้านต่อเดือน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 ที่รัฐสภา นายบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่าที่ประชุม กมธ.เห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินของวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบได้

โดยมีข้อเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นำเสนอมหาเถรสมาคม (มส.) ให้พิจารณาปรับปรุงพ.ร.บ.คณะสงฆ์พ.ศ.2505 กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและบังคับใช้ได้จริง อาทิ การกำหนดให้พศ. มีอำนาจตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดและต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ มส. นายกรัฐมนตรี และสาธารณชนรับทราบ โดยวัด 37,000 แห่งทั่วประเทศ ต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ พศ.กำหนด ครอบคลุมทรัพย์สินของวัดทั้งหมดตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อส่งให้ พศ. ตรวจสอบความโปร่งใสว่า มีความถูกต้องหรือไม่จากเดิมที่เพียงให้วัดส่งบัญชีทรัพย์สินมาให้ พศ. เก็บไว้เท่านั้น แต่ไม่มีการตรวจสอบทั้งนี้หาก พศ. ตรวจสอบแล้วพบความไม่โปร่งใสสามารถดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายได้

นายบวรเวท กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะนำข้อเสนอของ กมธ. ส่งให้ ครม. และพศ.เพื่อไปดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม กมธ.ยังกังวลว่าจะได้รับความร่วมมือจากวัดในการตรวจสอบทรัพย์สินหรือไม่ เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้หารือกับวัดถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพียงแค่เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลความเห็นเท่านั้น ทั้งนี้จากการแบ่งกลุ่มประเภทของวัดพบว่ามีวัด 92 แห่ง มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20-30 ล้านบาทต่อเดือน

สปท.ชง ครม.แก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์-กฎกระทรวง ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินวัดทั่วประเทศ 37,000 แห่ง ออกกฎให้วัดส่งรายการบัญชีทรัพย์สินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาตรวจสอบความโปร่งใสเผย 92 วัด อู้ฟู่มีรายได้ 30 ล้านต่อเดือน 13 มิ.ย. 2560 15:15 ไทยรัฐ