วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.ยันน้ำท่วมคลี่คลายทั่วประเทศ แต่ 20 จังหวัดยังประกาศภัยพิบัติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 13 มิ.ย. 60 เกิดอุทกภัยใน 30 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด โดยมีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย 20 จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยด่วนแล้ว

วันนี้ 13 มิ.ย.60 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย 30 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร ลำปาง เลย อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สระบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง เพชรบูรณ์ ตาก อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ลพบุรี นครปฐม จันทบุรี สระแก้ว และพังงา รวม 112 อำเภอ 527 ตำบล 3,371 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เลย ลำปาง สุราษฎร์ธานี ลำพูน ระนอง ชลบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ พิจิตร ร้อยเอ็ด และสระบุรี รวม 92 อำเภอ 481 ตำบล
3,251 หมู่บ้าน 45 ชุมชน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการจัดหาอาหาร และน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอ การดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล รวมถึงการแจกจ่ายถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน อีกทั้งฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศอินเดียด้านตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง ซึ่ง ปภ.จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด หากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ภัยจะได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 13 มิ.ย. 60 เกิดอุทกภัยใน 30 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด โดยมีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย 20 จังหวัด 13 มิ.ย. 2560 10:34 ไทยรัฐ