วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยจับมือภูฏาน ลงนามเอ็มโอยู ร่วมมือส่งเสริมท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการท่องเที่ยวภูฏาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ เอ็มโอยู เรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ เนื่องจากชาวภูฏานเดินทางมาไทยปีละกว่า 22,000 คน ซึ่งเป็นการเติบโตและเป็นตลาดสำคัญของไทยในอนาคต...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 60 ที่ศูนย์ประชุมกองทุนพัฒนาเยาวชน กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก สมเด็จพระราชินีใน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับภูฏาน ระหว่างนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนาง Chimmey Pem ผู้อำนวยการสภาการท่องเที่ยว ในงานเทศกาลสานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 1 โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เข้าร่วมงานด้วย และเปิดงานเทศกาลโดยมีการแสดงทางวัฒนธรรม รวมถึงการออกบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทย

ทางด้าน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เผยว่า การลงนามเอ็มโอยูกับสภาการท่องเที่ยวแห่งภูฏาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ เนื่องจากในตลาดภูฏานที่เดินทางมาไทยปีละกว่า 22,000 คนต่อปี และถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ เพราะมักจะมารักษาสุขภาพหรือตรวจร่างกายในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการของภูฏาน จึงมองว่ากลุ่มนี้จะเติบโตและเป็นตลาดสำคัญของไทยได้อีกมาก

นอกจากนี้ ตลาดภูฏานยังมีกลุ่มชื่นชอบการเล่นกีฬา โดยเฉพาะอย่าง กอล์ฟ ฟุตบอล จึงได้มีการเซ็นเอ็มโอยูด้านกีฬากับภูฏานด้วย รวมถึงในด้านการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทย จะมีการเดินหน้าในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนภูฏานในประเทศไทย เพราะในปัจจุบันมีนักเรียนภูฏานไปเรียนในไทยกว่า 1,200 คน

นายยุทธศักดิ์ เผยว่า สาระสำคัญของเอ็มโอยู เป็นความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน อาทิ ความร่วมมือด้านตลาดท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนข้อมูลท่องเที่ยว การอบรมด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพของสินค้าท่องเที่ยว หลังจากนี้ ททท. และสภาการท่องเที่ยวภูฏาน จะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน และเริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาร่วมกันภายใต้แนวคิด "Two Kingdoms One Destination" พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพของทั้งสองประเทศ สำหรับเนื้อหาเอ็มโอยูไทย-ภูฏาน ยังคงสาระสำคัญตามกรอบความร่วมมือเดิมที่เคยลงนามกันไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 54 ที่ผ่านมา

สำหรับการลงนามในครั้งที่สองนี้ ได้เพิ่มเติมในประเด็นการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 1.การส่งเสริมราชอาณาจักรภูฏานให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ประเทศไทย โดย ททท. และผ่านพันธมิตรของ ททท. อาทิ สายการบิน ผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชน 2.การส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกัน จัดทำเอกสารส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน 3.การจัด familiarisation trip สำหรับสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวของ ททท. และสภาการท่องเที่ยวภูฏาน 4.การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภูฏานให้กับนักท่องเที่ยวตลาดศักยภาพของไทย โดยจัด MET และ AET เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภูฏานในประเทศไทย

5.นำเสนอรายการนำเที่ยวชมวัดทั้งในไทยและภูฏาน รวมถึงร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 6.ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งเสริมการตลาด 7.จัดโครงการอบรมและวิชาชีพด้านการตลาดท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาของ Royal Institute for Tourism and Hospitality (RITH) 8.ประสานงานในการเชื่อมโยง RITH กับหน่วยงานต่างๆ ในไทย 9.ประสานงานการจัดอบรมด้านการโรงแรม หลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากรด้านการโรงแรมของภูฏาน 10.การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถิติด้านการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน 11.การร่วมมือโครงการและจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน 12.จัดตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการท่องเที่ยวภูฏาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ เอ็มโอยู เรื่องความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ... 12 มิ.ย. 2560 12:09 ไทยรัฐ