วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงไทยยัน EARTH ส่งผลกระทบต่อธนาคารน้อย

จากกรณีที่ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และมีความกังวลต่อการชำระหนี้หุ้นกู้และเงินกู้ในอนาคตนั้น ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธนาคารไม่มาก..

วันที่ 10 มิ.ย. 60 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของ EARTH เปิดเผยว่า EARTH เป็นผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีฐานลูกค้าในหลายประเทศ และที่ผ่านมาธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง EARTH ได้แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นหาก EARTH มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ธนาคารก็พร้อมที่จะให้การดูแล และคาดว่าปัญหาน่าจะคลี่คลายได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง หากกรณีดังกล่าว ทำให้ธนาคารต้องมีการสำรองหนี้เพิ่ม จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารไม่มาก ธนาคารยังคงสามารถรักษาอัตราส่วนเงินสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ในระดับที่เหมาะสมได้.

จากกรณีที่ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และมีความกังวลต่อการชำระหนี้หุ้นกู้และเงินกู้ในอนาคตนั้น ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธนาคารไม่มาก.. 10 มิ.ย. 2560 10:05 ไทยรัฐ