บริการข่าวไทยรัฐ

รัฐสภาญี่ปุ่น ผ่านร่างกฎหมาย จักรพรรดิอากิฮิโตะสละราชบัลลังก์แล้ว

รัฐสภาแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านร่างกฎหมาย เปิดทางให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงสละราชบัลลังก์ตามพระราชประสงค์เรียบร้อยแล้ว จึงนับเป็นจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นในรอบ 200 ปี ที่จะทรงสละราชสมบัติ

เมื่อ 9 มิ.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน รัฐสภาญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมาย อนุญาตให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนม์ 83 พรรษา ทรงสามารถสละราชบัลลังก์ตามพระราชประสงค์แล้ว เมื่อสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นได้สนับสนุนลงมติผ่านร่างกฏหมายฉบับนี้ ในการประชุมวุฒิสภาเมื่อ 9 มิ.ย. จึงทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์แรกในรอบ 200 ปี ที่ทรงมีพระราชประสงค์สละราชบัลลังก์​ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพพลานามัยจากการที่ทรงอยู่ในวัยชราภาพแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปจากนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ที่จะเริ่มกระบวนการเตรียมการสละราชบัลลังก์​ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2561

ช่าวแจ้งว่า ขณะนี้รัฐบาลแดนอาทิตย์อุทัยยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่นอนในการสละราชสมบัติของจักรพรรดิอากิฮิโตะ ให้แก่เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร พระชนม์ 57 พรรษา ที่จะทรงขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดา ในขณะที่การสละราชบัลลังก์ต้องเกิดขึ้นภายใน 3 ปี นับตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้.

ข่าวเกี่ยวข้อง

ญี่ปุ่นเศร้า รบ.ผ่านร่างก.ม. เปิดทางจักรพรรดิอากิฮิโตะ สละราชบัลลังก์