วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งนำสายสื่อสารลงดิน 5 ถนนสายหลัก

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เร่งเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ใน 5 เส้นทางหลัก เริ่มถนนศรีอยุธยา ดำเนินการรื้อถอนสายไม่ใช้งาน 16 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เผยว่า สำนักงาน กสทช. จัดทำโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ระบบกระแสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ทัศนียภาพสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เริ่มดำเนินการด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่ปี 2559 ใน 5 เส้นทาง โดยมีแผนการดำเนินงานหักเสาไฟฟ้าในแต่ละเส้นทาง ดังนี้

1. ถนนศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้าวันที่ 1-4 มิ.ย. 2560 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รื้อถอนสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2560

2. ถนนโยธี เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้าวันที่ 17-18 มิ.ย. 2560 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรื้อถอนสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2560

3. ถนนเพชรบุรี เริ่มดำเนินการหักเสาและรื้อสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 15 ก.ค. 2560

4. ถนนราชปรารภ เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป

5. ถนนพระรามที่ 1 เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้น

ส่วนถนนศรีอยุธยา ปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสารสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้ว ส่วนถนนที่เหลืออยู่จะมีการดำเนินการตามแผน ประชาชนอาจได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมและการเดินทางบ้างในช่วงเวลาดำเนินการ แต่ในระยะยาวจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการครั้งนี้

สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาในการใช้บริการโทรคมนาคมสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี โดยสำนักงาน กสทช.จะให้ความร่วมมือสนับสนุนและประสานงาน ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการนำสายสื่อสารลงดิน พร้อมกำกับดูแลอัตราค่าเช่าท่อร้อยสาย ให้เป็นธรรมสมเหตุสมผล.

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เร่งเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ใน 5 เส้นทางหลัก เริ่มถนนศรีอยุธยา ดำเนินการรื้อถอนสายไม่ใช้งาน 16 มิ.ย. นี้ 5 มิ.ย. 2560 17:28 ไทยรัฐ