วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แข่งขันหุ่นยนต์

เหล่านักเรียนต่างแสดงปฏิกิริยาต่างๆนานาขณะจ้องดูการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ตัวเล็กในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ITER–ROBOTS ซึ่งจัดโดย ITER France กับสถาบัน Aix–Marseille Academy เป็นงานที่รวบรวมทีมงานเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมการออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยมีการทดสอบหุ่นยนต์ 4 ประเภทที่มีความสามารถทักษะและวิธีการจัดการกับวัสดุ ซึ่งแข่งขันในด้านความเร็ว การติดตาม การขนส่ง จัดขึ้นที่เมืองมาโนสเกอะ ประเทศฝรั่งเศส.

เหล่านักเรียนต่างแสดงปฏิกิริยาต่างๆนานาขณะจ้องดูการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ตัวเล็กในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ITER–ROBOTS ซึ่งจัดโดย ITER France กับสถาบัน Aix–Marseille Academy 29 พ.ค. 2560 11:48 ไทยรัฐ