วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AEC Go On 27/05/60

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพูดถึงฟิลิปปินส์หลายเรื่อง สัปดาห์นี้ขอพูดเรื่องฟิลิปปินส์ที่เพิ่งประกาศกฎอัยการศึกอีกครั้งเพราะ ประเทศในกลุ่ม TIP ได้แก่ ไทย (Thailand) อินโดนีเซีย (Indonesia) และฟิลิปปินส์ (Philippines) ได้ประสบพบเหตุการณ์เหมือนๆกันคือเหตุระเบิดหรือความวุ่นวายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีในช่วงสัปดาห์นี้ แม้จะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประเมินกันว่าน่าจะเป็นการก่อการร้ายที่เกี่ยวพันกับกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ ขณะที่ระเบิดในไทยประเมินเบื้องต้นว่า น่าจะเป็นปัญหาภายในมากกว่าก่อการร้ายระหว่างประเทศ

คำถามที่หลายคนตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ “เหตุการณ์เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศนั้นๆมากน้อยแค่ไหน และจะกระทบต่อ AEC หรือเศรษฐกิจของ AEC เพียงไรในปีนี้และอนาคตอันใกล้” ผมคงแสดงความเห็นสั้นๆว่า “ไม่น่าจะกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และ AEC มากนัก” โดยต้องขีดเส้นใต้สามเส้นกำกับสมมติฐานที่สำคัญว่า “ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคลี่คลายลงเป็นลำดับ และไม่มีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้”

แน่นอนว่า นานาชาติจะต้องวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ของแต่ละประเทศว่าจะมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจลงทุนในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะการลงทุนทางตรง หรือการสร้างโรงงานในแต่ละประเทศ ถ้าวิเคราะห์แบบเร็วๆ เหตุการณ์ที่อินโดนีเซีย เกิดแบบนี้หลายครั้งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์เล็กๆ ไม่รุนแรงมากนักต่อการเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงไม่น่าจะมีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นและปานกลางมากเท่าใด

แต่เหตุการณ์ในไทย ที่เชื่อมโยงกับการเมืองในประเทศ และอาจมีผลต่อโรดแม็ปการเลือกตั้ง จึงกระทบบ้างต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลาง นักลงทุนจะรอดูความชัดเจนก่อน ขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นเหตุการณ์ที่ผูกพันกับปัญหาที่เกิดขึ้นมายืดเยื้อยาวนานแล้วของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกับรัฐบาล จึงน่ากระทบต่อทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในระยะปานกลางและระยะยาวมากที่สุด เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม TIP ครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

26 พ.ค. 2560 13:10 ไทยรัฐ