วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อึ้ง! กต.เผย คนไทยอยู่ในเกาหลีใต้ เกินวีซ่า มากเกือบ 6 หมื่นคน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผย คนไทยอยู่เกาหลีใต้เกินวีซ่า เกือบ 6 หมื่นคน ทั้งลักลอบทำงาน-เข้าเมืองผิดกฎหมาย ชี้นักท่องเที่ยวไทยที่ถูก ตม.เกาหลีใต้ ห้ามเข้าประเทศ เพราะเอกสารไม่ครบ จนคนไทยโดนส่งกลับประเทศปีละ 2 หมื่นคน

เมื่อ 18 พ.ค. ที่กระทรวงการต่างประเทศ น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยรายหนึ่งเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ แล้วส่งกลับประเทศไทย และมีการรายงานผ่านเฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์จนครึกโครม ว่ากรณีนี้ กต.และสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซล ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สอบถามข้อมูลตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ จึงทราบว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากการสื่อสารของภาษา และหลักฐานเอกสารไม่ครบตามขั้นตอนระเบียบการเข้าเมืองของทางเกาหลีใต้

กต.จึงขออธิบายเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้าเมืองได้โดยยกเว้น หรือไม่ต้องตรวจลงตรา (วีซ่า) และพำนักอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 90 วัน แต่พบปัญหาว่าคนไทยมักทำผิดกฎหมายเกาหลีใต้ เช่น การพำนักเกินกำหนดเวลา การลักลอบทำงานในเกาหลีใต้ผิดกฎหมาย อาศัยการยกเว้นวีซ่าแล้วหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้คนไทยถูกส่งกลับประเทศปีละประมาณ 20,000 คน  น.ส.บุษฎี กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้จึงขอให้คนไทยปฏิบัติตนตามกฎหมายการเข้าเมืองของเกาหลีใต้ โดยควรมีเอกสารตามระเบียบของทางการเกาหลีใต้ คือตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับที่ระบุวัน-เวลาชัดเจน มีหลักฐานการเงิน แหล่งที่พักชัดเจน และบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน ขณะที่บริษัททัวร์ต้องเน้นย้ำกับนักท่องเที่ยวให้เตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้ให้พร้อม และต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ควรดำเนินการผ่านกระทรวงแรงงานหรือบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

ขณะเดียวกัน จากการสำรวจจำนวนคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้ จนถึงเดือนมี.ค.2560 พบว่า มีคนไทยอยู่ประมาณ 101,000 คน โดยมีผู้พำนักเกินกำหนดวีซ่า จำนวน 57,490 คน ถือเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะหารือกับกระทรวงแรงงานและรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ และเพื่อไม่ให้กระทบกับคนไทยจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ ขอย้ำว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่าพำนักเกินวีซ่าที่ทางการเกาหลีใต้อนุญาตไว้.

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผย คนไทยอยู่เกาหลีใต้เกินวีซ่า เกือบ 6 หมื่นคน ทั้งลักลอบทำงาน-เข้าเมืองผิดกฎหมาย ชี้นักท่องเที่ยวไทยที่ถูก ตม.เกาหลีใต้ ห้ามเข้าประเทศ เพราะเอกสารไม่ครบ จนคนไทยโดนส่งกลับประเทศปีละ 2 หมื่นคน 18 พ.ค. 2560 19:07 ไทยรัฐ