วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โมเฮนโจ ดาโร โบราณสถานมรดกโลก

นักท่องเที่ยวกำลังเดินขึ้นไปในเขตซากโบราณสถานเมืองโมเฮนโจ ดาโร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก โบราณสถานดังกล่าวเคยเป็นหนึ่งในมหานครที่เก่าแก่ที่สุดในยุคสัมฤทธิ์ (Bronze age) แต่กลับมีการวางแผนผังเมืองที่เป็นระเบียบและมีความทันสมัยไม่น้อย เนื่องจากทุกบ้านมีห้องน้ำและระบบท่อทิ้งน้ำเสีย นักโบราณคดีเชื่อว่าซากปรักหักพังของเมืองโมเฮนโจ ดาโร จะช่วยไขความลับของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงอารยธรรมอิสดัส วัลเลย์ (Indus Valley) ซึ่งเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดีย.

นักท่องเที่ยวกำลังเดินขึ้นไปในเขตซากโบราณสถานเมืองโมเฮนโจ ดาโร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก โบราณสถานดังกล่าวเคยเป็นหนึ่งในมหานครที่เก่าแก่ที่สุดในยุคสัมฤทธิ์... 18 พ.ค. 2560 13:53 ไทยรัฐ