วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เม.ย. ร่วงอยู่ที่ 86.4 กังวลไฟใต้-ต้นทุนขยับ

สภาอุตสาหกรรมฯ เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.60 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 86.4 จาก 87.5 ในเดือนมี.ค. เนื่องจาก เม.ย.มีวันหยุดต่อเนื่อง กังวลต้นทุนขยับ รวมถึงเหตุไฟใต้ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ขยายตัวเพิ่มขึ้น...

วันที่ 17 พ.ค. 60 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเม.ย.60 อยู่ที่ระดับ 86.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.5 ในเดือนมี.ค. โดยค่าดัชนีฯ ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เนื่องจากในเดือน เม.ย.มีวันหยุดต่อเนื่อง ทำให้มีวันทำงานน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ประกอบการมีความกังวล ต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ประกอบการในพื้นที่

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 99.0 ในเดือนมี.ค. โดยผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปี 2560 จะขยายตัวดีขึ้นจากการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกของไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง

นายศุภรัตน์ ยังกล่าวถึงข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือน เม.ย.ว่า ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริม ให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้สินค้าจากผู้ประกอบการภายในประเทศ อีกทั้งเจรจากับประเทศที่มีนโยบายกีดกันทางการค้า เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุน รวมถึงสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้น.

สภาอุตสาหกรรมฯ เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.60 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 86.4 จาก 87.5 ในเดือนมี.ค. เนื่องจาก เม.ย.มีวันหยุดต่อเนื่อง กังวลต้นทุนขยับ รวมถึงเหตุไฟใต้ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ขยายตัวเพิ่มขึ้น... 17 พ.ค. 2560 12:46 ไทยรัฐ