วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นป่าไม้พันธุ์ใหม่ “สมอลล์ เรนเจอร์”

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้จัดตั้งป่าไม้รุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “สมอลล์ เรนเจอร์ (Small Ranger)” โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จำนวน 38 คนนำร่อง มาฝึกพิเศษ โดยมีวิทยากรจากกรมป่าไม้ กองทัพภาคที่ 1 กองร้อยฝึกการรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน และกองบังคับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฝึกด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน อาทิ ยุทธวิธีด้านการลาดตระเวนป่า ยุทธวิธีการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม การข่าวและการสืบสวน การดำเนินคดีทางป่าไม้ แผนที่และเข็มทิศ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการลาดตระเวน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการลาดตระเวน การปฐมพยาบาลและการกู้ภัย รวมทั้งศิลปะการป้องกันตัวและการฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืนด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และเพื่อลดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายได้ทันท่วงที ซึ่งจะช่วยหยุดยั้งปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ให้ลดน้อยลงที่สุด

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า ป่าไม้รุ่นใหม่สมอลล์ เรนเจอร์ จะทำหน้าที่วางแผน ป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ จากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล การบังคับใช้กฎหมายต่อขบวนการลักลอบทำไม้ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ถึงข้อกฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดในการบุกรุกพื้นที่ป่า นอกจากนี้ ป่าไม้รุ่นใหม่ จะยังช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในด้านอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า ซึ่งไม่พอเพียงต่อการดูแลพื้นที่ป่าสงวนฯ 73 ล้านไร่ทั่วประเทศ เพราะคนพวกนี้จะได้รับการฝึกให้มีขีดความสามารถ และพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา.

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้จัดตั้งป่าไม้รุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “สมอลล์ เรนเจอร์ (Small Ranger)” โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จำนวน 38 คนนำร่อง มาฝึกพิเศษ โดยมีวิทยากรจากกรมป่าไม้ 16 พ.ค. 2560 23:35 ไทยรัฐ