วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แอมเนสตี้ฯ เปิดรณรงค์ ‘กล้า’ ยุติคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

แอมเนสตี้ฯ เปิดตัวโครงการรณรงค์ ‘กล้า’ เรียกร้องยุติการปราบปราม ข่มขู่ คุกคาม และทำร้าย บรรดาผู้กล้าหาญที่ยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมาย นักข่าว และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

เมื่อ 16 พ.ค. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวโครงการรณรงค์ใหม่ทั่วโลก ที่มีชื่อว่า ‘กล้า’ (BRAVE) เพื่อเรียกร้องให้ยุติการโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อผู้กล้าหาญที่ยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรม โดยเผยว่า ปัจจุบันแกนนำชุมชน นักกฎหมาย ผู้สื่อข่าว และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ทั่วโลก เผชิญกับการปราบปราม การคุกคาม และความรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จึงเรียกร้องให้รัฐต่างๆ ยอมรับการกระทำที่ชอบธรรมของคนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและสิทธิอันเท่าเทียมของคนทุกคน และประกันเสรีภาพและความปลอดภัยของพวกเขา

ปัจจุบันกว่า 68 ประเทศทั่วโลก ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวโดยพลการ เพียงเพราะการทำงานตามหลักสันติวิธีของพวกเขา และมีมากกว่า 94 ประเทศทั่วโลกที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกคุกคามและโดนทำร้าย นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากร เป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ หรือแม้กระทั่งถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงต่อการพัฒนาหรือต่อคุณค่าดั้งเดิมของประเทศ

ในรายงานฉบับใหม่ที่ชื่อว่า “การคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน–พื้นที่ภาคประชาสังคมที่ถูกบีบให้เล็กลง” ซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้พร้อมกับโครงการรณรงค์โครงการใหม่ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดเผยให้เห็นถึงภัยที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยมีความพยายามพุ่งโจมตีพวกเขาถึงขั้นทำให้เสียชีวิตมากขึ้น จากข้อมูลขององค์กรภาคประชาสังคมอย่าง Front Line Defenders ระบุว่าในปี 2559 มีผู้ถูกสังหาร 281 คนทั่วโลก จากการลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มียอด 156 คน

ทั้งนี้ สถิติสำคัญเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในปี 2559

- อย่างน้อย 22 ประเทศ มีการสังหารบุคคลที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนอย่างสงบ

- ใน 63 ประเทศ มีการสร้างข่าวเท็จเพื่อทำให้ภาพพจน์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเสียหาย

- ใน 68 ประเทศ มีการจับกุมหรือควบคุมตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะการทำงานอย่างสงบ

- ใน 94 ประเทศ มีการคุกคามหรือโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ฯ เปิดตัวโครงการรณรงค์ ‘กล้า’ เรียกร้องยุติการปราบปราม ข่มขู่ คุกคาม และทำร้าย บรรดาผู้กล้าหาญที่ยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมาย นักข่าว และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 16 พ.ค. 2560 13:51 ไทยรัฐ