วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หยุดสร้างความขัดแย้งทางศาสนา

จันทร์วันนี้ 10.00-12.00 น. ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย พูดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ผู้อ่านท่านหนึ่งตั้งคำถามในไลน์ไอดี @LGJ0596P ว่า ทำไมวัดพุทธของไทยต้องมีเทวรูปของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูประดิษฐาน อย่างเช่น พระพิฆเนศวร เดี๋ยวนี้มีการโจมตีกันมากในโซเชียลมีเดียในเรื่องนี้ ขอเรียนว่า ศาสนาพราหมณ์เข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้าที่จะตั้งราชอาณาจักรของเราเสียอีกครับ

สมัยสุโขทัยก็มีหลักฐานการแพร่ของศาสนาพราหมณ์จากศิลาจารึกวัดศรีชุมหลักที่ 2 จากจารึกเราเห็นร่องรอยการนับถือบูชาพระอิศวร พระวิษณุ และพระพิฆเนศวร ฯลฯ ผู้โจมตีการบูชาเทพในศาสนาพราหมณ์ในวัดพุทธอาจจะไม่ทราบประวัติศาสตร์ด้านนี้

แม้แต่เอกสารศาสนาพุทธในอินเดียหลายฉบับก็ยังกล่าวถึงพระคเณศในทางที่เป็นสิทธิธาตาหรือผู้ประทานความสำเร็จ อย่างบทสวดต่อพระคเณศที่เรียกว่าคณปติ-หฤทยา ก็ยังบรรยายว่า ชาวพุทธนับถือพระคเณศทั้งด้านการทำลายและด้านที่ให้คุณประโยชน์

ท่านใดที่เคยไปเมืองสารนาถที่อินเดีย จะพบรูปเคารพของพระคเณศในประติมากรรมทางพุทธศาสนาสร้างในสมัยคุปตะตอนปลาย ภาพตอนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานก็ยังมีภาพของพระคเณศทรงหนูปรากฏอยู่กับเทพองค์อื่นๆ

ย้อนกลับไปในอดีตเกินหนึ่งพันปี ก็มีการปั้นองค์พระคเณศกับเทพีพรรณศวรี ซึ่งเป็นเทพีของกลุ่มเทพทางพุทธศาสนามหายาน มีรูปปั้นพระคเณศกับเทพีอปราชิตา ซึ่งเป็นเทพีในพุทธศาสนาที่มีผิวกายสีเหลือง หรือพระวิฆนานตกะก็เป็นเทพทางพุทธศาสนาที่มีรูปปั้นกับพระคเณศ ส่วนคณปติหฤทยาก็เป็นเทพีที่มีเศียรเป็นช้างในศาสนาพุทธตันตระ และคณปติเป็นเทพในพุทธศาสนาองค์หนึ่งที่มีหนูเป็นพาหนะและอยู่ในท่าเต้นรำ

ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ในสยามประเทศไม่เคยแยกจากกันแบบเด็ดขาด ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็มีบทสรรเสริญและขอพรจากเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ทั้งจากพระพรหม พระวิษณุ พระอิศวร และพระแม่คงคา แม้แต่วรรณคดีในสมัยอยุธยาอย่างขุนช้างขุนแผนก็มีกล่าวอัญเชิญเทพในศาสนาพราหมณ์มาร่วมในพิธีกรรม ทั้งพระอิศวร พระวิษณุ พระพรหม พระเพลิง พระคเณศ และพระขันธกุมาร

โองการลุยเพลิงในกฎหมายสมัยอยุธยา อาลักษณ์ผู้อ่านพิจารณาคดีก็ยังต้องเอ่ยว่า “วิคเณศศิวบุตร ศิวกรรม เทพภูมรสบสรรพ จัตุมหาราชิกา ดาวดึงษโสฬสพรหมา ผู้เรืองฤทธา ทั้งพระอิศวรพระนารายณ์ นางอุมาภควดีโฉมฉาย พระลักษมีเพริดพราย...”

มีคติความเชื่อและรูปแบบของมหาเทพในศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมาก ผมจึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการ ปั่นกระแสต่อต้านศาสนาพราหมณ์–ฮินดูในประเทศไทย ขณะนี้ ความขัดแย้งระหว่างอิสลาม–พุทธในจังหวัดต่างๆ ก็กำลังถูกสร้างขึ้นมาและถูกส่งไปตามโซเชียลมีเดียกันทุกวัน จนคนต่างศาสนาบางกลุ่มเริ่มแขยงแขงขนเกลียดกันไปโดยไม่รู้ตัว ความเกลียดชังที่เกิดขึ้นเพราะความต่างศาสนานี้ ก่อตัวอย่างรุนแรงมากกว่าการเกลียดชังกันในเรื่องสีเสื้อการเมือง ซึ่งเป็นอันตรายต่อราชอาณา-จักรไทยมากครับ

ที่วุ่นวายไม่จบก็เห็นจะเป็นที่เมียนมา 10 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา มีกลุ่มชาวพุทธ 30 คน เข้าไปในชุมชนมุสลิม บอกว่าพวกข้าจะเข้ามาหาโรฮีนจาที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชน มุสลิมไม่ยอม ก็ตีรันฟันแทงกันจนมีคนบาดเจ็บ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดที่รัฐยะไข่นะครับ แต่เกิดกลางนครย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงของเมียนมา และวันนี้ก็ลามปามไปตามจังหวัดต่างๆ

8 พ.ค.2560 นางซูจีไปรับรางวัลเสรีภาพพลเมืองแห่งกรุงลอนดอน ก็เจอกลุ่มคนประท้วงที่ด้านนอกกิลด์ฮอลล์ซึ่งเป็นสถานที่มอบรางวัล มีการยกป้ายว่า “หยุดเผาหมู่บ้านโรฮีนจา” “ซูจีโกหก พกลม” และ “โรฮีนจากำลังตาย”

ปัจจุบัน นางซูจีเข้าตาจนจนขนาดกล้าปฏิเสธมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่จะเข้าไปสืบสวนข้อหาอาชญากรรมที่กระทำต่อชาวโรฮีนจาของกองกำลังรักษาความมั่นคงเมียนมา

หยุดสร้างความขัดแย้งทางศาสนาเถิดครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com

14 พ.ค. 2560 14:04 ไทยรัฐ