วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AEC Go On 13/05/60

“ทำไมต่างชาติจึงยังไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตได้ปีละ 4–5% ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพราะถ้าดูจากการประมาณการเศรษฐกิจไทยล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา IMF คาดว่าประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วง 5 ปีข้างหน้าสูงไม่เกิน 3.5% ด้วยซ้ำไป โดยในช่วงปี 2560-2561 และในปี 2565 IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียง 3.2% และ 3.0% ตามลำดับเท่านั้น

เมื่อทีมงานของ IMF เข้ามาสอบถามความคิดเห็นและข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยกับหอการค้าไทย

และแม้ว่าพวกเราทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะพยายามบอก IMF ในช่วงที่สัมภาษณ์ว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือ Mega Projects ตลอดจนการลงทุนในอุตสาหกรรม New S Curve ภายใต้ Thailand 4.0 จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดดและเป็นตัวกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับ 4-5% ในอนาคต แต่ผลการประเมินล่าสุดของ IMF ก็ยังไม่เชื่อและเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังโตในระดับต่ำคือ 3%

อีกคำถามที่ IMF ให้ความสำคัญและต้องการได้คำตอบคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประเทศไทย อัตราการเพิ่มของประชากรไทยที่อยู่ในระดับต่ำทำให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานเช่นปัจจุบัน และแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (productivity) ของแรงงานไทย เรื่องต่างๆเหล่านี้ IMF มองว่าถ้าไทยไม่สามารถแก้ไขได้จะเป็นตัวฉุดรั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

ล่าสุดในช่วงต้นสัปดาห์นี้ IMF ออกมาให้ข่าวว่า ปัญหาของประเทศในเอเชียในปัจจุบันและในอนาคตคือ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุและ productivity โดยระบุว่าประเทศที่มีปัญหาเหล่านี้มากคือ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไทย จึงไม่น่าแปลกใจครับว่า ทำไม IMF จึงมองเศรษฐกิจไทยในอนาคตไม่ค่อยโดดเด่น เพราะเรายังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ สำหรับประเทศที่ IMF มองว่าไม่มีปัญหาเหล่านี้คือ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

12 พ.ค. 2560 13:44 12 พ.ค. 2560 13:44 ไทยรัฐ