วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวไทย-ต่างชาติในออสเตรเลีย ร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เปิดงานประเพณีสงกรานต์  สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยในออสเตรเลีย ที่วัดธัมมธโร ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย ของที่ระลึก นำเงินสมทบทุนสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยา ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย วัดธัมมธโรจัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยในออสเตรเลีย และเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย และช่วยเสริมสร้างความนิยมไทยในออสเตรเลีย มีคนไทยและคนต่างชาติเข้าร่วมงานในปีนี้กว่า 500 คน

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ และการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ นอกจากนี้ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย ของที่ระลึก อาหารและขนมไทยต่าง ๆ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมออกร้านขายอาหารและเครื่องดื่มด้วย โดยนำเงินรายได้จากการขายทั้งหมดสมทบทุนการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ ของวัดธัมมธโร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เปิดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยในออสเตรเลีย ที่วัดธัมมธโร ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย ของที่ระลึก นำเงินสมทบทุนสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติฯ 20 เม.ย. 2560 10:14 ไทยรัฐ