วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลด "สระแก้ว" พ้นภัยแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ถือว่าสิ้นสุดเร็วที่สุดในรอบ 7 ปี และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกเลิกให้จังหวัดสระแก้ว ให้พ้นการเป็นเขตพิบัติภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. สาเหตุหลักที่ทำให้ปีนี้ภัยแล้งรุนแรงน้อยกว่าทุกๆปี ได้แก่ 1.แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558-2559 ที่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 2,069 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้รวม 1.59 ล้านไร่ และเพิ่มการทำประปาหมู่บ้านได้ 5,911 หมู่บ้าน

2.การบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆไว้ใช้ในฤดูแล้ง อาทิ การผันน้ำเก็บในแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง บึงตะเคร็ง บึงระมาณ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น 3.การทำฝนหลวง เน้นที่การเติมน้ำต้นทุน ในเขื่อนที่มีน้ำน้อย สามารถสร้างความชุ่มชื้นพื้นที่การเกษตรได้ 4.มาตรการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ปี 2559/60 จำนวน 6 มาตรการ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ทุกจังหวัดตามมาตรการต่างๆที่ประสบความสำเร็จ อาทิ โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และที่ผ่านมามีฝนตกจำนวนมาก ทำให้ภัยแล้งมีความรุนแรงลดลง จึงได้กำชับกรมชลประทานประสานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ วันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำในอ่างรวมกัน 42,295 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56% ของความจุอ่างรวมกันทั้งหมด และมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา 7,248 ล้าน ลบ.ม. และกรมฯได้วางแผนจัดสรรน้ำในฤดูฝนปีนี้ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคและบริโภค รักษาระบบนิเวศวันละ 18 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่เหลือจะใช้วางแผนสนับสนุนการเพาะปลูกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ถือว่าสิ้นสุดเร็วที่สุดในรอบ 7 ปี และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกเลิกให้จังหวัดสระแก้ว 20 เม.ย. 2560 01:14 ไทยรัฐ