วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การขนส่งทางบกรั้งท้าย

ความสามารถแข่งขันคมนาคมไทยสุดห่วย

ท่องเที่ยวยอมรับดับเบิลยูอีเอฟ จัดอันดับความสามารถแข่งขันคมนาคมไทยสุดห่วย ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าภูมิภาค คะแนนเทียบเท่าเวียดนามเป็นรองสิงคโปร์กว่าเท่าตัว ชี้ไทยอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลา พร้อมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านแดนที่เป็นอุปสรรค

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการที่เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม (ดับเบิลยูอีเอฟ) จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี 2560 ซึ่งปรากฎว่าในหมวดการขนส่งทางบกและท่าเรือ ไทย มีคะแนน 3.1 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ที่ 3.5 และเป็นรองคู่แข่งชั้นนำในภูมิภาคทั้ง สิงคโปร์ ในอันดับ 1 ที่ได้คะแนน 6.1 มากกว่าไทยเท่าตัว และมาเลเซีย มีคะแนน 4.4 นั้น ยอมรับว่าขณะนี้ไทยยังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการวางแผนระบบรางเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆที่อยู่ระหว่างดำเนินการทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับอันดับในปีต่อไป

ขณะนี้ในเชิงการทำงาน ได้เริ่มบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคมมากขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงความสะดวกในการเดินทาง ที่มี ตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดคมนาคมเป็นองค์ประกอบ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการเติบโตเชิงปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต และนำไปสู่การวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สอดรับกันแล้ว พร้อมกับทำงานร่วมในการอำนวยความสะดวกการเดินทางผ่านแดนที่ยังเป็นอุปสรรค และมีประเด็นความอ่อนไหวด้านความมั่นคง เช่น ภาคใต้ ซึ่งมีการเข้มงวดกับการเดินรถสาธารณะจากมาเลเซียมากขึ้นนั้น ในการประชุมล่าสุดก็ได้ประสานหารือแล้วว่าจะสามารถผ่อนปรนหรือส่งเสริมภายใต้ขอบเขตที่ยังมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรบ้าง

ด้านนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในการประสานงานร่วมกับคมนาคม มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคน หรือเติบโตราว 1 เท่าตัวเทียบกับปัจจุบัน และทำให้ผู้พัฒนาระบบขนส่งนำตัวเลขดังกล่าวไปเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างระยะยาวให้สอดรับกับนักท่องเที่ยว แต่เชื่อว่าด้วยอันดับที่ยังต่ำในภูมิภาคขณะนี้ หากการขนส่งระบบรางเริ่มเป็นรูปธรรมใช้งานได้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า จะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันและการรองรับของไทยทยอยปรับสูงขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นไป

ทั้งนี้จากการเปิดเผยของดับเบิลยูอีเอฟ พบว่า คะแนนขีดความสามารถการขนส่งทางบกและท่าเรือของไทยนั้น อยู่ในระดับ 3.1 เท่ากับเวียดนาม และนอกจากต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียแล้ว ยังเป็นรองอินโดนีเซีย ที่ได้ 3.2 คะแนน และประเทศในเอเชียใต้อย่างศรีลังกา ที่ได้ 3.9 คะแนนด้วย ซึ่ง หากเทียบกับอันดับโลก ไทยรั้งอันดับที่ 72 และเมื่อเจาะลึกในรายละเอียดของประเภทโครงสร้างการขนส่งทางบกที่อยู่ในอันดับต่ำที่สุด ได้แก่ คุณภาพของระบบราง ที่อยู่อันดับ 74 ของโลก คิดเป็นคะแนนเพียง 2.5 เท่านั้น

ส่วนขีดความสามารถด้านโครงสร้างขนส่งทางอากาศ มีอันดับสูงที่ 20 ของโลก หรือเฉลี่ย 4.6 คะแนน แต่จุดอ่อนที่ยังอยู่ในอันดับต่ำที่สุดที่ 67 ของโลก คือ ด้านความหนาแน่นของสนามบิน ขณะที่ขีดความสามารถอื่นๆของไทยที่จัดอยู่ในอันดับต่ำกว่า 100 เมื่อเทียบกับทั่วโลก ได้แก่ ความปลอดภัยและมั่นคง ที่ได้อันดับ 118, ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อันดับ 122 ส่วนขีดความสามารถด้านอื่นๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ ซึ่งอยู่อันดับ 45 ของโลก, สุขภาพและสุขอนามัย ได้อันดับ 90, ทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน อันดับ 40, ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับ 58, การให้ความ สำคัญกับการเดินทางและท่องเที่ยว อันดับ 34 เป็นต้น.