วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.เท 3 พันล.ยกเครื่อง 191

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.อนุมัติงบประมาณ 3,140 ล้านบาท ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ไปจัดทำระบบร้องเรียนผ่านโทร.191 ให้ประชาชนสามารถโทรศัพท์ร้องเรียนได้ทั่วประเทศ จากปัจจุบันระบบร้องเรียนผ่านโทร.191 รองรับได้เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ เมื่อ สตช.ปรับปรุงระบบแล้ว จะทำให้ระบบร้องเรียนผ่านโทร.191 เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการบูรณาการข้อมูลร้องเรียนของประเทศ โดย กสทช.จะใช้เงินงบประมาณดังกล่าวจากเงินกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เป็นระยะเวลา 5 ปี (2560-2564)

สำหรับโครงการปรับปรุงระบบร้องเรียนผ่านโทร.191 ของ สตช.นั้น ทาง สตช.ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) วงเงิน 6,200 ล้านบาท แต่ ครม.ได้ส่งเรื่องมาสอบถามความเห็นจาก กสทช. ซึ่ง กสทช.ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนเงินงบประมาณแก่ สตช.เพียง. 3,140 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือ สตช.ต้องไปขอวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเอง.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.อนุมัติงบประมาณ 3,140 ล้านบาท 20 เม.ย. 2560 01:06 ไทยรัฐ