วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช.เท 3 พันล.ยกเครื่อง 191

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.อนุมัติงบประมาณ 3,140 ล้านบาท ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ไปจัดทำระบบร้องเรียนผ่านโทร.191 ให้ประชาชนสามารถโทรศัพท์ร้องเรียนได้ทั่วประเทศ จากปัจจุบันระบบร้องเรียนผ่านโทร.191 รองรับได้เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ เมื่อ สตช.ปรับปรุงระบบแล้ว จะทำให้ระบบร้องเรียนผ่านโทร.191 เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการบูรณาการข้อมูลร้องเรียนของประเทศ โดย กสทช.จะใช้เงินงบประมาณดังกล่าวจากเงินกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เป็นระยะเวลา 5 ปี (2560-2564)

สำหรับโครงการปรับปรุงระบบร้องเรียนผ่านโทร.191 ของ สตช.นั้น ทาง สตช.ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) วงเงิน 6,200 ล้านบาท แต่ ครม.ได้ส่งเรื่องมาสอบถามความเห็นจาก กสทช. ซึ่ง กสทช.ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนเงินงบประมาณแก่ สตช.เพียง. 3,140 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือ สตช.ต้องไปขอวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเอง.