วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้ผู้บริหาร "บจ." ไทยอาวุโสสุด ต้องพึ่งคนเกษียณช่วยทำงาน

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยงานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดเอ็มเอไอ ว่า ค่าเฉลี่ยอายุของผู้ที่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) หรือบอร์ดอยู่ที่ 67 ปี โดยอายุต่ำสุด 32 ปี และอายุมากสุด 96 ปี ถือเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดในภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยเพียง 50 ปีกว่าๆ แสดงให้เห็นว่าบริษัทไทยยังต้องพึ่งพาบุคลากรที่เกษียณอายุจากองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยวางนโยบายและวางแผนในการพัฒนา ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อตลาดทุน

“ข้อดีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการช่วยพัฒนาองค์กร ข้อเสียคือเรื่องสภาพร่างกาย และไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เหมือนกับบางประเทศที่บอร์ดของบริษัทต้องทำหน้าที่แบบเต็มเวลา ดังนั้น ในอนาคตหากต้องการให้ตลาดทุนและ บจ.มีการพัฒนาสอดคล้องกับระบบการค้าโลกมากขึ้น น่าจะมีบุคคลที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายเข้ามาเป็นกรรมการของ บจ.ไทยมากขึ้น”

นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกิจเอสเอ็มอีหาผู้ที่เข้ามาเป็นบอร์ดของบริษัทได้ยากมาก เพราะไม่มีแรงจูงใจเพียงพอทั้งด้านค่าตอบแทน รวมถึงเรื่องของเกียรติยศที่สู้บริษัทใหญ่ไม่ได้ เนื่องจากเอสเอ็มอีหลายบริษัทยังมีความไม่แน่นอนของธุรกิจ จึงทำให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นไม่กล้าที่จะเสี่ยงไปนั่งในตำแหน่งกรรมการ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้ควบตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพบว่ามีค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 730,000 บาทต่อปี ซึ่งต่ำกว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ควบตำแหน่งผู้บริหารที่มีค่าตอบแทนเฉลี่ย 4,600,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการของ บจ.ไทยก็ยังต่ำกว่าบริษัท บจ.ในหลายๆประเทศด้วย.

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยงานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 20 เม.ย. 2560 01:04 20 เม.ย. 2560 01:04 ไทยรัฐ