วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง รอจบลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ยังไม่สรุปเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ

คลัง แจงยังไม่สรุปตัวเลขเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา รอชัดเจนหลังลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ก่อนหารือมหาดไทย...

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง การเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดตัวเลขที่แน่นอนว่าเป็นเท่าใด โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานเศษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นผู้ดูแลเรื่องการให้สวัสดิการทั้งระบบ ซึ่งยังต้องรอสรุปตัวเลขที่ชัดเจนภายหลังจบการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 มาประกอบการพิจารณา

ขณะเดียวกัน กรมบัญชีกลาง กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาระบบไอทีเพื่อมารองรับการจ่ายสวัสดิการทั้งของรัฐและประชาชนในอนาคต หากเสร็จสมบูรณ์จะนำไปหารือกับกระทรวงมหาดไทยถึงความเหมาะสมในการใช้งานต่อไป.

คลัง แจงยังไม่สรุปตัวเลขเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา รอชัดเจนหลังลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ก่อนหารือมหาดไทย... 19 เม.ย. 2560 14:30 ไทยรัฐ