วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยัน "เบี้ยคนชรา" ถึงมือผู้สูงอายุแน่นอน

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แสดงความกังวลต่อกรณีที่กรมบัญชีกลางจะทดลองนำเบี้ยยังชีพคนชราที่เคยจ่ายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจ่ายโดยกรมบัญชีกลางแบบเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี อาจทำประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทห่าง ไกลที่ได้รับเงินช่วยเหลือไม่ถึงมือประชาชน รวมถึงประชาชนเกิดความสับสนว่า อปท. ไม่ช่วยเหลือและรายชื่อผู้สูงอายุอาจเกิดการตกหล่น เช่น การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การเสียชีวิต หรือการย้ายออกจากพื้นที่กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้นำระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับกรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูลบุคคลโดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินตามที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ทำได้ 3 รูปแบบ คือ 1.โอนเงินเข้าบัญชี 2.โอนเข้าพร้อมเพย์ หรือ 3.รับเป็นเงินสด โดยส่งเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ่ายให้ผู้มีสิทธิต่อไป ดังนั้น แม้ผู้มีสิทธิจะชราภาพมากหรือไม่สะดวกที่จะไปธนาคารก็สามารถรับเป็นเงินสดได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยคนชราในอนาคตเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ รู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคนชราได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประชาชนที่ได้รับจากรัฐบาล.

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แสดงความกังวลต่อกรณีที่กรมบัญชีกลางจะทดลองนำเบี้ยยังชีพคนชราที่เคยจ่าย 19 เม.ย. 2560 01:08 ไทยรัฐ