บริการข่าวไทยรัฐ

รถทัวร์วิ่งหน้ามืดคนเลี่ยงขับรถส่วนตัว สงกรานต์ปีนี้กรุงเทพ-ขอนแก่นแน่นสุด

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.2560 มียอดผู้โดยสารเดินทางกับรถนครชัยแอร์สูงถึง 86,527 คน ทำให้เห็นว่าประชาชนหันมาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น โดยสถิติเที่ยววิ่งของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกเส้นทางจากปกติเดินรถวันละประมาณ 278 เที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทุกเส้นทางเพิ่มขึ้นสูงสุดเฉลี่ยวันละ 333 เที่ยว โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสาร เดินทางมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น เที่ยวบริการไป-กลับสูงขึ้นจากปกติ 48.5% ต่อวัน อันดับที่ 2 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เที่ยวบริการไป-กลับสูงขึ้น 39.13% ต่อวัน และอันดับที่ 3 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เที่ยวบริการไป-กลับสูงขึ้น 31.8% ต่อวัน

ส่วนมาตรการรองรับความปลอดภัยที่ดำเนินการต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง พบว่ามีอุบัติเหตุเพียง 0.39% จากเที่ยววิ่งทั้งหมด ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.ที่ผ่านมา และไม่พบการทุจริตของการโก่งราคาค่าโดยสาร ถือเป็นความสำเร็จในการเสริมรถ และควบคุมอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ “อย่างไรก็ตาม จากสถิติเที่ยววิ่งของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และปริมาณประชาชนเดินทางเพิ่ม ทำให้เที่ยวรถที่เสริม ไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ”

นางเครือวัลย์ยังกล่าวอีกว่า นครชัยแอร์ยังได้ปรับตัวเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการและเข้าถึงการซื้อตั๋วโดยสารโดยง่าย โดยได้ปรับปรุงแอพพลิเคชันให้ใช้สะดวกขึ้น คาดว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ในช่วงปลายเดือน พ.ค.2560 และเพิ่มช่องทางการซื้อตั๋วผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้.