วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โละเกณฑ์คนเคยมีบ้านกู้ไม่ได้

ครม.ปลดล็อกเงื่อนไขโครงการบ้านประชารัฐ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เพราะทั้ง 2 โครงการมียอดการอนุมัติสินเชื่อต่ำกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากที่มีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ โดยโครงการบ้านประชารัฐ ได้กำหนดสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงิน 30,000 ล้านบาท แต่มีการขอสินเชื่อเพียง 4 ราย และมีการอนุมัติสินเชื่อ 3 ราย วงเงิน 257.86 ล้านบาท ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) วงเงิน 40,000 ล้านบาท ขอสินเชื่อ 36,394 ราย วงเงิน 36,459.50 ล้านบาท แต่อนุมัติเพียง 13,631 ราย วงเงิน 11,335.48 ล้านบาท ส่วนโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ มีผู้ลงทะเบียนขอจองสิทธิ์เพียง 406 ราย คิดเป็น 17.5% และมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 388 ราย เนื่องจากส่วนใหญ่ทั้ง 2 โครงการติดปัญหาเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ทำให้ขอกู้ไม่ได้

“จากปัญหาดังกล่าว ครม.จึงเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการบ้านประชารัฐ ยกเลิกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ กรณีที่กำหนดว่า “ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน” เป็น “ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย” เนื่องจากบางกรณีผู้ขอกู้เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว และขอแก้ไขเงื่อนไขของมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) กรณีการกู้เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย โดยเป็นไม่ต้องนำราคาประเมินที่ดินมารวม ซึ่งกรณีนี้ให้รวมการกู้เพื่อปลูกสร้างทดแทนที่อยู่อาศัยเดิมด้วย”

นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในโครงการเช่าระยะสั้น (Rental) แก้ไขจาก “เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนและมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนในวันที่ยื่นจองสิทธิ์ เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนในวันที่ยื่นจองสิทธิ์” ส่วนโครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) จาก “เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมากก่อน” เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย”.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ 19 เม.ย. 2560 01:01 ไทยรัฐ