วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มดทำเกษตรกรรม ก่อนมนุษย์เมื่อ 30 ล้านปีก่อน

มนุษย์ไม่ได้ริเริ่มทำการเกษตรมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านมดจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกาวิจัยพบว่ามดตัวเล็กๆนี่แหละที่รู้เรื่องเกษตรกรรมและปลูกพืชได้เองเมื่อ 30 ล้านปีก่อน พวกมันยังรู้ว่าต้องปลูกในสภาพแวดล้อมแบบใดถึงจะควบคุมได้ และฝังเมล็ดพันธุ์ลงสู่พื้นดินอย่างไรถึงจะทำให้พืชเติบโตมาเป็นอาหารของพวกมัน

มีการวิจัยก่อนหน้าเป็นที่ประจักษ์ว่ามดหลายชนิดมีแนวโน้มที่จะเก็บเกี่ยวเอาเชื้อราภายในใต้ดินของไร่นา การวิจัยใหม่นี้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า มดบางชนิดมีกระบวนการที่ซับซ้อนในการเพาะปลูก แบบเดียวกับที่มนุษย์ตัดแต่งพันธุกรรมพืช มดสามารถปรับแต่งเชื้อราเพื่อไม่ให้เชื้อสามารถอยู่รอดได้ในป่ามากนัก ซึ่งปัจจัยอื่นๆคือสภาวะอากาศที่เย็นและแห้ง โดยเฉพาะในแถบอเมริกา ใต้ แหล่งที่อยู่อาศัยแห่งนี้จะช่วยป้องกันเชื้อราของมดที่หนีรังจากรังและผสมข้ามพันธุ์กับตัวที่มีเชื้อราอาศัยอยู่

เมื่อเทียบพฤติกรรมของมดกับมนุษย์ คนเรานั้นหากอาศัยอยู่ในสภาพภูมิอากาศแห้งหรือหนาวจัด อาจจะปลูกพืชเขตร้อนไว้ในเรือนกระจก ในขณะที่มดเกษตรจะรักษาความชื้นภายในพื้นที่ของเชื้อราและควบคุมสภาพอากาศอย่างระมัดระวัง.

มนุษย์ไม่ได้ริเริ่มทำการเกษตรมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านมดจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกาวิจัยพบว่ามดตัวเล็กๆนี่แหละที่รู้เรื่องเกษตรกรรมและปลูกพืชได้เองเมื่อ 30 ล้านปีก่อน 18 เม.ย. 2560 12:56 ไทยรัฐ