วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์ชาติ ยึดมติ ครม. ออกประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดสถาบันการเงิน

แบงก์ชาติ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ให้สอดคล้องตามมติ ครม. 11 เม.ย. ยกเลิกวันหยุด 5 พ.ค. เพิ่มวันหยุด 28 ก.ค. และ 13 ต.ค. ...

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ยกเลิกวันหยุดราชการประจำปีในวันที่ 5 พฤษภาคม (ฉัตรมงคล) และเพิ่มวันหยุดราชการประจำปีในวันที่ 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) และวันที่ 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นสมควรปรับปรุงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่ได้เคยกำหนดไว้ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้.

แบงก์ชาติ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ให้สอดคล้องตามมติ ครม. 11 เม.ย. ยกเลิกวันหยุด 5 พ.ค. เพิ่มวันหยุด 28 ก.ค. และ 13 ต.ค. ... 18 เม.ย. 2560 12:56 ไทยรัฐ