วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขวดน้ำรูปแบบใหม่

รูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ของสคิปปิ้ง ร็อกส์ แล็บ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ชื่อ Ooho เพื่อเปลี่ยนโฉมการดื่มน้ำจากขวดพลาสติก และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มใช้ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ น้ำจะบรรจุอยู่ในวัตถุทรงกลมที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ คล้ายกับเปลือกผลไม้ สามารถเปลี่ยนปริมาตรและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นแนวทางของสคิปปิ้ง ร็อกส์ แล็บ ที่ต้องการแสวงหาวิธีการขนส่งอย่างยั่งยืนมากกว่าพลาสติก แต่จะประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมหรือไม่ คงต้องรอพิสูจน์.

รูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ ของสคิปปิ้ง ร็อกส์ แล็บ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ชื่อ Ooho เพื่อเปลี่ยนโฉมการดื่มน้ำจากขวดพลาสติก และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มใช้ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 18 เม.ย. 2560 12:52 ไทยรัฐ