วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสพท.ถกเกณฑ์รับปี 2561 ยังให้ความสำคัญโอเน็ต

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปนั้น ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)กล่าวว่า กสพท.มีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับการเข้าร่วมการคัดเลือกระบบใหม่ตามที่ ทปอ.กำหนดในปีการ ศึกษา 2561 แต่ยังไม่มีข้อสรุป ซึ่งในเบื้องต้นมีแนวโน้มว่า การสอบคัดเลือกบุคคลของ กสพท.จะไม่ต่างจากเดิม โดยจะยึดหลักการเดิมคือ มีข้อสอบเฉพาะในการคัดเลือกบุคคล ทั้งเกณฑ์เบื้องต้นที่จะให้ความสำคัญกับคะแนนโอเน็ตซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จึงจะผ่านการคัดเลือกของ กสพท. และหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กสพท.จะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า 3 ปี เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัว อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป กสพท.ยังต้องเจรจารายละเอียดกับ ทปอ. หากได้ข้อสรุปเมื่อใดจะรีบแจ้งให้สาธารณชนทราบ ส่วนผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น ในภาพรวมเรียบร้อยดี ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดคือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับปีนี้มีผู้ได้คะแนนโอเน็ตไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เพียง 1 คนเท่านั้น.

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปนั้น 17 เม.ย. 2560 00:37 ไทยรัฐ