วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.สั่งห้ามประมงกระทบป่าชายเลน

น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายกประมงพื้นบ้าน จ.ระยอง ได้ร้องให้มีการตรวจสอบนายทุนเพาะหอยนางรมผูกไผ่ติดรากโกงกางบริเวณป่าชายเลนประแส บริเวณคลองท่าครก ม.8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง จึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (ระยอง) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง) พร้อมด้วยนายกเทศบาลเนินฆ้อ ปลัดเทศบาลเนินฆ้อ กำนันตำบลเนินฆ้อ และผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่ามีราษฎรในพื้นที่ รวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงหอยนางรมแบบวิถีชาวบ้าน ซึ่งมีการเลี้ยงกันมานานมากกว่า 40 ปี ประมาณ 30 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนทุนหมุนเวียนจากทางหน่วยงานพัฒนาชุมชน อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นของกรมการพัฒนาชุมชน และที่สำคัญ ราษฎร กลุ่มดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงหอยจากกรมประมง โดยมีการนำเอกสารใบรับคำขอ ใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และกำลังอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ในลำน้ำกับกรมเจ้าท่า

อธิบดี ทช.กล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (ระยอง) ได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับกลุ่มดังกล่าวให้ถอนการผูกไผ่ที่ติดกับรากโกงกางออกเพราะจะทำให้เกิดผลกระทบกับต้นโกงกางได้ และห้ามดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับ ต้นไม้ป่าชายเลน รวมถึงการกระทำอื่นๆจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (ระยอง) จะหาแนวทางกับภาคราชการ/ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายต่างๆต่อไป.

น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายกประมงพื้นบ้าน จ.ระยอง ได้ร้องให้มีการตรวจสอบนายทุนเพาะหอยนางรมผูกไผ่ติดรากโกงกางบริเวณป่าชายเลน 15 เม.ย. 2560 01:03 ไทยรัฐ