บริการข่าวไทยรัฐ

'มาร์ค' ห่วง ศก.ชนบทซบหนัก ชี้รัฐประหารเป็นตัวการซบเซา

"อภิสิทธิ์" ห่วงเศรษฐกิจชนบทซบหนัก ชี้มาตรการรัฐกระตุ้นไร้ผล หวั่นช่วยคนจนเป็นประชานิยม ชี้รัฐประหารเป็นปัจจัยหนึ่งซบเซา 

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการที่รัฐบาลขึ้นทะเบียนผู้ที่รายได้น้อย ว่า น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในชนบทที่ประชาชนยังมีความเดือดร้อนมาก โดยมาตรการที่รัฐบาลขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ควรจะเร่งทำให้เป็นรูปธรรมว่าสิทธิควรจะเป็นอย่างไร และเสนอว่าให้ทำเป็นระบบ คือ ทำให้เป็นระบบสวัสดิการเลย อย่าทำเป็นมาตรการว่าผู้มีรายได้น้อยจะได้อะไรขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจจะช่วยอย่างไร ไม่เช่นนั้นต่อไปจะเสี่ยงกลายเป็นเรื่องของประชานิยม ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสาเหตุที่เศรษฐกิจซบเซาเกิดจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นจากรัฐประหารด้วย เพราะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ที่ต้องการเห็นการเมืองเดินไปในระบบอย่างชัดเจน อีกทั้งการเจรจาการค้าหลายอย่างทำไม่ได้ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันปัจจัยเศรษฐกิจโลก นโยบายของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ก็มีความไม่แน่นอน แต่เรื่องใหญ่ที่สำคัญคือรายได้ของคนในประเทศได้รับผลกระทบ เพราะมาตรการที่จะสนับสนุนนั้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครั้งคราวหลายรอบของรัฐบาล ยังไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้คนมีรายได้จึงทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ส่วนนโยบายประชารัฐยังค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะคนที่เข้าไปมีส่วนร่วม แม้จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสามารถ แต่เป็นมุมมองของผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ความเข้าใจหรือความพยายามที่จะช่วยคนที่มีกำลังน้อย ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม ประกอบอาชีพอิสระ หรือเกษตรกรอาจจะไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเท่าที่ควร