บริการข่าวไทยรัฐ

ไขก๊อก

นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการองค์การกระจาย เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เพื่อขอแสดงความรับผิดชอบ หลังการซื้อตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม.