วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรรพากรยัน ขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ ได้รับเงินเร็วขึ้น

กรมสรรพากร ยืนยันการขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ได้รับเงินเร็วขึ้น หากการขอคืนภาษีไม่พบผิดปกติ ระบุ ส่วนใหญ่ผู้ขอคืนภาษีผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้ว ร้อยละ 60

วันที่ 15 มีนาคม นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติการยื่นแบบแสดงรายได้ประจำปี 2559 และการขอคืนภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน พบว่าผู้ขอคืนภาษีส่วนใหญ่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์อยู่แล้วกว่าร้อยละ 60 และบางส่วนอยู่ระหว่างการลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ เนื่องจากการคืนภาษีมีความสะดวก รวดเร็ว และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารให้โดยอัตโนมัติ และยืนยันว่า กรมสรรพากรไม่ได้บังคับให้ผู้ขอคืนลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์แต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ขอคืนภาษีไม่มีการสมัครใช้บริการระบบพร้อมเพย์ ก็สามารถได้รับเงินคืนภาษีเป็นเช็คส่งไปรษณีย์แบบเดิม

ทั้งนี้ การขอคืนภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการได้รับคืนเงินภาษี ลดระยะเวลาในการเดินทางนำเงินไปเข้าบัญชีธนาคาร ไม่ต้องรอรับเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับ เช็คคืนภาษีสูญหาย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ขอคืนภาษีที่ไม่ได้รับเช็คกว่าแสนฉบับ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของภาครัฐในภาพรวมอีกด้วย เมื่อมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระบบจะวิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษี หากไม่ติดเกณฑ์ผิดปกติ จะอนุมัติสั่งคืน และส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่า ผู้ขอคืนมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้หรือไม่เป็นลำดับแรก หากมีการผูกบัญชีไว้ ธนาคารจะนำเงินคืนภาษีเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้น

ส่วนรายที่ยังไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ระบบจะทำการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์อีกระยะหนึ่ง เพื่อรองรับการผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายหลังการยื่นแบบของผู้ขอคืนว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอคืนไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ระบบจะทำการสั่งพิมพ์เช็ค และส่งไปรษณีย์ตามขั้นตอนต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรรพากร แจงไม่บังคับทำพร้อมเพย์คืนเงินภาษี ยังจ่ายเป็นเช็คตามปกติ

กรมสรรพากร ยืนยันการขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ได้รับเงินเร็วขึ้น หากการขอคืนภาษีไม่พบผิดปกติ ระบุ ส่วนใหญ่ผู้ขอคืนภาษีผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้ว ร้อยละ 60 15 มี.ค. 2560 16:14 ไทยรัฐ