วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยประชาพิจารณ์กฎหมายถุงพลาสติก

น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติก โดย ทช.มีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ล่าสุดปี 2559 ตั้งเป้าในการลดไว้ 89 ล้านใบ แต่สามารถลดได้เกินเป้าหมายคือประมาณกว่า 166 ล้านใบ แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น ส่วนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย อาจมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนั้น ทช.จะนำร่องกระบวนการจัดทำประชาพิจารณ์เรื่องกฎหมายถุงพลาสติกใน กรุงเทพฯ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ และ จ.ภูเก็ต และนอกจากขยะทะเลแล้วยังจะดำเนินการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมทั้ง 4 ภาคเป็นภาพรวมของประเทศ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ จะไม่เป็นเพียงทำให้สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกของประเทศ แต่ยังจะส่งผลต่อภาพรวมการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศด้วย.

น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติก ... 15 มี.ค. 2560 02:26 ไทยรัฐ