วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ควันจากปล่องภูเขาไฟเอตนา

ภาพถ่ายมุมสูงทางอากาศอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟเอตนาที่กำลังมีควันโขมงพวยพุ่งขึ้นมา ภูเขาไฟแห่งนี้ยังไม่ดับและเป็นภูเขาไฟสูงที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ที่เมือง คาตานญา บนเกาะซิซิลี ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นภูเขาไฟมีชื่อเสียงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก นักท่องเที่ยวที่บินไปเกาะซิซิลีนิยมเก็บภาพมุมสูงของภูเขาไฟเอตนาเมื่อมองลงจากเครื่องบิน.

ภาพมุมสูงทางอากาศอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟเอตนาที่กำลังมีควันโขมงพวยพุ่งขึ้นมา ภูเขาไฟแห่งนี้ยังไม่ดับและเป็นภูเขาไฟสูงที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ที่เมือง คาตานญา บนเกาะซิซิลี ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นภูเขาไฟมีชื่อเสียง... 14 มี.ค. 2560 13:22 ไทยรัฐ