วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยไฟผุดกองทุนธรรมาภิบาล เน้นหุ้นดูแลสังคม-สิ่งแวดล้อม

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคม บลจ.) เปิดเผยว่า 15 บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อสานต่อการจัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยเตรียมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการทำธุรกิจที่คำนึงถึงการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้มีการหารือกันภายในถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวหุ้น ที่จะลงทุนและจำนวนหุ้นใน Universe หรือในตะกร้าที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่าช่วงแรกจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้น โดยใช้รายชื่อหุ้นที่มีหน่วยงานดำเนินการอยู่แล้ว เป็นเครื่องคัดกรองด่านแรก เช่น บริษัทที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาลจากสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ที่มีคะแนน CG Rating 3 ดาวขึ้นไป ที่ ปัจจุบันมี 455 บริษัท มาพิจารณาร่วมกับรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งมี 120 บริษัท รวมทั้งรายชื่อบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่มีการดำเนินธุรกิจ โดยมีการปฏิบัติและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ขณะนี้มี 51 บริษัท มา
พิจารณาประกอบในด่านแรก

“สมาคม บลจ.จะประกาศเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ผ่านเกณฑ์กลั่นกรองด่านแรก ที่เข้ามาอยู่ใน Universe เป็นรายตัวได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสนใจเรื่องการมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้ผู้สนใจลงทุนรับทราบล่วงหน้า ก่อนตัดสินใจลงทุน หลังจากนั้นแต่ละ บลจ.จะมีการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง โดยนำหุ้นจาก Universe ไปพิจารณาด้วยเกณฑ์การเลือกหุ้นตามสไตล์ลงทุน และการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของแต่ละค่าย”.

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคม บลจ.) เปิดเผยว่า 15 บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อสานต่อการจัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยเตรียมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น... 14 มี.ค. 2560 01:55 ไทยรัฐ