บริการข่าวไทยรัฐ

คุณยายเผยเลี้ยงหลานชนะประกวด ต้องตามสมัยหาข้อมูลความรู้ทางเน็ต

ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ มาเป็นประธานประกาศผู้ชนะการประกวดสุขภาพเด็ก.

กระตุ้นพ่อแม่ให้ใส่ใจเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกต้อง เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ฝ่ายกุมารเวรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดประกวดสุขภาพเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาด โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 63 และได้ประกาศผลผู้ชนะประกวดเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ มาเป็นประธาน ที่ตึก ภปร. ชั้น 18 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การประกวดปีนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อายุตั้งแต่ 1 ขวบ-2 ขวบ 6 เดือน และอายุมากกว่า 2 ขวบ 6 เดือน-6 ขวบ ซึ่งมีเด็กเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 232 คน ในการคัดเลือกเด็กๆ ทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดูความสมบูรณ์ของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง พัฒนาการเจริญเติบโต โดยพิจารณาจากสมุดตรวจสุขภาพประจำตัว ควบคู่กับการพิจารณาองค์ประกอบภายนอก อาทิ การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ เป็นต้น ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานกาชาด ประจำปี 2559 ในวันที่ 31 มี.ค. ศกนี้ ที่สนามเสือป่า

สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทอายุ 1 ขวบ-2 ขวบ 6 เดือน ได้แก่ น้องนณัท วงศชัยสิน โดย คุณยายกษิรา วงศชัยสิน ผู้ให้การเลี้ยงดูหลานกล่าวว่า เนื่องจากคุณแม่เขาทำงาน ตนเลยเป็นผู้เลี้ยงหลานเอง ก็จะพยายามพัฒนาสมองของหลานทุกอย่าง โดยต้องตามสมัยในการหาข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และจะพยายามดูแลสุขภาพ อาหารการกินให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยด้วย ส่วนผู้ที่คว้ารางวัลที่ 1 ประเภทอายุ 2 ขวบ 6 เดือน- 6 ขวบ คือ น้องณัฐกาญ กาญจนวราพงศ์ ได้รับการเปิดเผยจาก คุณแม่วิภาพร อัศวธนัน บอกว่าตนมีลูก 3 คน น้องณัฐกาญ เป็นลูกสาวคนสุดท้อง การเลี้ยงดูของตนจะเน้นในเรื่องการให้เวลากับลูกมากที่สุด และพยายามพัฒนาเขาให้เต็มที่ทั้งร่างกายและสมอง รวมทั้งไม่ปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพัง ซึ่งถ้าตนไม่ว่าง คุณพ่อเขาก็ต้องมาช่วยดู การเลี้ยงลูกยุคนี้มีสื่อมากมาย มีทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นอันตราย เราก็ต้องเลือกเอามาใช้ให้ถูกต้อง.