วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นอภ.สันกำแพง รุดตรวจบ้านรุกลำน้ำแม่โฮม หากผิดต้องรื้ออย่างเดียว

นอภ.สันกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รุดตรวจบ้านที่สร้างในลำน้ำแม่โฮม แจ้งให้ผู้ครองบ้านอาคาร 3 หลังดังกล่าว รื้อถอนอาคาร หากไม่ยอม ทางเทศบาลจะได้ทำการรื้อถอนเอง แต่เจ้าของต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางเทศบาลเมืองต้นเปา...

จากที่นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ (คนก่อน) ซึ่งได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านว่า มีผู้บุกรุกสร้างบ้านในที่สาธารณะและบุกรุกตะลึงลำน้ำโฮม สายหลักของอำเภอสันกำแพง ติดกับถนนในหมู่ ”บ้านแม่โฮม” หมู่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จึงรุดได้ไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองป้องกัน ศูนย์ดำรงธรรม และปลัดความมั่นคงอำเภอ ซึ่งมีนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เจ้าของพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสาขาอำเภอสันกำแพง นิติกรเทศบาลเมืองต้นเปา และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 20 คน รุดไปที่เกิดเหตุพบบ้านสร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่มีใครอยู่ บ้านหลังแรกเป็นบ้านชั้นเดียวทาสีฟ้ากว้างประมาณ 4 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร หน้าบ้านติดกับถนนในหมู่บ้านเสาบ้านด้านหลังบ้านอยู่ในลำน้ำแม่โฮม เป็นที่ดินงอกลำน้ำแม่โฮม และห่างออกไปมีบ้านชั้นเดียวอีก 2 หลัง มีรั้วรอบขอบชิด

เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ได้นำหลักฐานต่างๆมาแสดงให้ทางนายอำเภอดูพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง บ้านหลังแรกที่ขออนุญาตสร้างบ้านจากทางเทศบาล แต่ทางเทศบาลไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง ชื่อ นางปราณี สังเวียน อายุ 55 ปี ชาว อ.สันกำแพง ห่างไปประมาณ 20 เมตร เป็นบ้านหลังที่ 2 บ้านของ นายอานนท์ ผิวอ่อน อายุ 41 ปี ชาว อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นบ้านชันเดียวก่อด้วยอิฐ มีเนื้อที่ดินประมาณ 1 งาน และพบว่ามีบ้านหลังเล็กๆ อีก 1 หลัง อยู่ในเนื้อที่ดินเดียวกันทำรั้วรอบขอบชิด เจ้าหน้าที่ได้พบกับนายอานนท์ อ้างว่าชื้อบ้านมาจากคนอื่นในราคา 1 แสนบาท ที่ดินไม่มีโฉนด ส่วนบ้านไม่มีเลขที่บ้านแต่อย่างใดต่อไฟฟ้ามาจากบ้านที่อยู่ติดกัน ซึ่งในเรื่องนี้นายศรัณยู นายอำเภอ (คนก่อน) ได้ให้การว่าต้องรื้อถอนอย่างเดียว เพราะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ติดถนนตลิ่งลำน้ำแม่โฮม และกรมเจ้าท่ารับผิดชอบร่วมกันกับทางเทศบาลอยู่ ให้ทางเทศบาลเมืองต้นเปาเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินเร่งด่วน

ต่อมา นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมา ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต้นเปา ได้นำคำสั่งหลักฐานต่างๆ จากคำสั่งของนายศุภคิน วงษ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา มาติดประกาศ เลขที่ 65/2558 ลงวันที่ 1 มกราคม 2558 “คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง) กรณีที่ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต (คสล.จำนวน 1 ชั้น จำนวนดังกล่าว) โดยเจ้าของบ้านอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องรื้อถอนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีโทษปรับ 1 หมื่นบาท หรือปรับวันละ 500 บาท ทางปลัดเทศบาลเมืองต้นเปากล่าวอีกว่า พอติดประกาศจนครบกำหนดได้ 3 เดือนเจ้าของบ้านยังไม่รื้อถอนบ้าน ต่อมาผู้อยู่อาศัยได้อุทธรณ์ไปยังเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ส่งไปยังทางจังหวัดเชียงใหม่ ตามข่าวที่ได้เสนอมาตลอด

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 59 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ (คนใหม่) ได้ไปตรวจดูสร้างบ้านบุกรุกลำน้ำแม่โฮม บ้านแม่โฮม หมู่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง โดยมีนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้นำนายอำเภอพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องไปตรวจที่เกิดเหตุ ซึ่งทางปลัดเทศบาล ได้รายงานผลการสรุปว่า มี 9 ข้อ 1.ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันกำแพง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ชม.1318/ว 139 ลงวันที่ 15 ม.ค.58 เรื่องขอให้ตรวจสอบการสร้างบ้านในเขตลำน้ำแม่โฮม กรณีมีบ้านสร้างโดยพลการในเขตที่งอกของลำน้ำแม่โฮม 2.เทศบาลเมืองต้นเปาได้มีหนังที่ ชม 63301/100 ลงวันที่ 19 ม.ค. 58 รายงานผลการดำเนินการปลุกสร้างอาคารรุกล้ำเขตเจ้าท่า โดยทางเทศบาลได้ดำเนินการออกสำสั่งแจ้งให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการรื้อถอดอาคารทั้งหมดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง 3.ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มี.ค.58 เจ้าของอาคารจำนวน 3 หลัง ได้มอบหมายให้ทนายยื่นหนังสื่ออุทธรณ์คำสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่องคำสั่งรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ลงวันที่ 19 ม.ค. 58

4.งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองต้นเปา ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม.63301/100 ลงวันที่ 23 มี.ค 58 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งรื้ออาคาร (หมู่9) เสนอให้ส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่ได้อุทธรณ์ 5.เมื่อวันที่ 24 มึ.ค. 58 เทศบาลเมืองต้นเปา ได้มีหนังสือ ชม.63301/394 ลงวันที่ 24 มี.ค. เรื่องส่งอุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอดอาคาร ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 6.คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้มีหนังสือที่ ชม.00223/1929 ลงวันที่ 30 ก.ย.58 แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งสาม โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจ (ไม่รับ) อุทธรณ์ไว้พิจารณา ซึ่งหากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิเสนอคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปไปรษณีย์ไปยังศาลปกครองภายในวันที่ 30 วันนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งวินิจฉัย 7.เจ้าของอาคารทั้ง 3 หลัง ได้ยื่นคดีนี้ต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.85 ให้เพิกถอนคำสั่งรื้อถอดอาคาร 8.ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาล ลงวันที่ 7 ม.ค.59 ว่าคดีนี้ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 59 ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารรบบความ และ 9.เมื่อวัน 22 ม.ค. 59 เทศบาลเมืองต้นเปา ได้มีหนังที่ ชม.63301/104 ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง ขอรังวัดสอบแนวเขตของลำน้ำแม่ (หมู่ 9) ดังกล่าวในเรื่องนี้ทางนายอนุพงษ์ วงวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง เปิดเผยว่าให้เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลดำเนินการ

ด้าน นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา ได้กล่าวหลังจากที่คณะกรมการทางจังหวัดเชียงใหม่และศาลปกครองไม่รับคดีอุทธรณ์ไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารรบบแล้ว ทางเทศบาลเมืองต้นเปา ทำหนังสือถึงช่างรังวัดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาอำเภอสันกำแพง) หลังที่ช่างรังวัดเสร็จจะได้ทำหนังสือต่อทางอำเภอสันกำแพง แจ้งให้ผู้ให้ผู้ครองบ้านอาคาร 3 หลังดังกล่าว ให้รื้อถอนอาคาร ถ้าเจ้าของบ้านไม่ยอมรื้อถอน ทางเทศบาลจะได้ทำการรื้อถอนเอง แต่เจ้าของบ้านหรืออาคารต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางเทศบาลเมืองต้นเปาต่อไป.

นอภ.สันกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รุดตรวจบ้านที่สร้างในลำน้ำแม่โฮม แจ้งให้ผู้ครองบ้านอาคาร 3 หลังดังกล่าว รื้อถอนอาคาร หากไม่ยอม ทางเทศบาลจะได้ทำการรื้อถอนเอง แต่เจ้าของต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางเทศบาลเมืองต้นเปา 12 มี.ค. 2559 14:30 ไทยรัฐ