วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่ง เผย ก.พ. 59 จับกุมรถสาธารณะกระทำผิดเกือบ 2,000 ราย

ขนส่ง เดินหน้าจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ เขต กทม. เผย เดือน ก.พ. 59 พบผู้กระทำความผิดเกือบ 2,000 ราย ฝ่าฝืนใช้รถ จยย.ป้ายดำ 127 ราย รถตู้ป้ายดำอีก 7 ราย เร่งแก้ปัญหาการนำรถส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง พร้อมผนึกกำลัง จนท.ตรวจสอบจับกุมเข้มงวด...

วันที่ 10 มี.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สามารถจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่มีปัญหาการให้บริการ ประกอบด้วย รถแท็กซี่ รถตู้ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 1,925 ราย ในจำนวนนี้เป็นรถแท็กซี่กระทำความผิด 1,260 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การไม่นำรถเข้าตรวจสภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด 504 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษี 215 ราย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 212 ราย ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 136 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ 117 ราย เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมฯ กำหนดการตรวจสภาพรถแท็กซี่ ปีละ 2 ครั้ง ส่วนรถแท็กซี่ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี กำหนดตรวจปีละ 3 ครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถให้มีสภาพพร้อมให้บริการ และตรวจสอบความถูกต้องของมาตรค่าโดยสารให้เป็นไปตามที่กรมฯ กำหนด เจ้าของรถและผู้ประกอบการต้องนำรถแท็กซี่เข้าตรวจสภาพตามรอบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของการจับกุมรถตู้โดยสารสาธารณะ พบการกระทำความผิด 505 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 148 ราย นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต 81 ราย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง 55 ราย ไม่พกใบอนุญาตและแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 51 ราย นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบการนำรถตู้ป้ายดำมารับส่งผู้โดยสารอีกจำนวน 7 ราย เป็นต้น

สำหรับการตรวจสอบจับกุมรถจักรยานยนต์สาธารณะ พบการกระทำความผิดรวม 160 ราย ในจำนวนนี้พบการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างส่งผู้โดยสาร 127 ราย แต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กฎกระทรวงกำหนด 30 ราย ใช้รถไม่ชำระภาษีประจำปี 2 ราย และไม่แสดงใบอนุญาตขับรถหรือสำเนาคู่มือรถ 1 ราย โดยจะลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณี พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และบันทึกประวัติการกระทำผิด หากพบความผิดซ้ำซาก พิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป ในกรณีที่ผู้ขับรถกระทำความผิดอาญา หรือทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เช่น ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร กระทำอนาจาร ดัดแปลงมาตรค่าโดยสาร ส่งตัวดำเนินคดี และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ กวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และดำเนินการเข้มงวดเป็นพิเศษในกรณีการนำรถส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง เพื่อแก้ปัญหาผู้ฝ่าฝืนนำรถส่วนบุคคลมารับจ้างส่งผู้โดยสารในลักษณะเดียวกับรถสาธารณะ เนื่องจากทั้งรถและคน ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ด้านตัวรถไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสภาพรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย.

ขนส่ง เดินหน้าจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ เขต กทม. เผย เดือน ก.พ. 59 พบผู้กระทำความผิดเกือบ 2,000 ราย ฝ่าฝืนใช้รถ จยย.ป้ายดำ 127 ราย รถตู้ป้ายดำอีก 7 ราย เร่งแก้ปัญหาการนำรถส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง ... 10 มี.ค. 2559 16:13 ไทยรัฐ