วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจเดือน ก.พ.ลงต่อ กำลังซื้อหาย อีกทั้งเผชิญปัญหาภัยแล้ง!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ก.พ.2559 สำรวจจากผู้ประกอบการในภาคเศรษฐกิจจริง จากธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ 643 ราย พบว่าปรับลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ตามความกังวลต่อความสามารถในการใช้จ่ายและกำลังซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอลงต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะภัยแล้งส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ในเดือน ก.พ.2559 ปรับลดลงเล็กน้อยที่ระดับ 48.5 ในเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 48.2 จากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญที่มีความเชื่อมั่นลดลง โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มยานยนต์และกลุ่มเคมี ปิโตรเลียมและพลาสติก ตามองค์ประกอบด้านการผลิตและคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวลง ส่วนหนึ่งจากคำสั่งซื้อต่างประเทศที่ปรับชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ด้านผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบทางการเกษตร อันเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้น

สำหรับสภาพคล่องของผู้ประกอบการในเดือนนี้ รวมถึงคาดการณ์สภาพคล่องของผู้ประกอบการใน 3 เดือนข้างหน้ายังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ซึ่งเป็นระดับความเชื่อมั่น ส่วนหนึ่งมาจากยอดขายสินค้าในระดับต่ำ ประกอบกับความกังวลต่อภาระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ในส่วนของราคาขายสินค้าในช่วงต่อไปมีความเชื่อมั่นว่าจะปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มองไปในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เดือน มี.ค.-พ.ค.) ส่วนใหญ่ประเมินว่าธุรกิจจะปรับดีขึ้นจากปัจจุบันส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับเพิ่มขึ้นจาก 54.1 มาอยู่ที่ 54.6 ปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองและอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แสดงถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และเห็นว่ามีโอกาสที่ความเสี่ยงจากต่างประเทศจะลดลงได้.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ก.พ.2559 สำรวจจากผู้ประกอบการในภาคเศรษฐกิจจริง จากธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ 643 ราย 8 มี.ค. 2559 02:13 ไทยรัฐ