วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม็คโคร หยุดซื้อหมึกจากคู่ค้า หลังส่งพิสูจน์ พบ เป็นสายพันธุ์อันตราย

แม็คโคร เผย หยุดซื้อปลาหมึกจากคู่ค้ารายดังกล่าว หลัง เจอปลาหมึกวงแหวนน้ำเงินปะปนในแผนกอาหารทะเลสด ระบุ ส่งตรวจสอบแล้ว พบเป็นหมึกดังกล่าวจริง แจง จะมีการตรวจสอบการนำเข้าย้อนหลังอย่างละเอียดอีกครั้ง ...

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ชี้แจง ข่าวพบการปะปนของปลาหมึกลักษณะคล้ายหมึกวงแหวนน้ำเงินในแผนกอาหารทะเลสด ที่สาขายโสธร เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำปลาหมึกดังกล่าว ส่งตรวจสอบที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ผลการทดสอบพบว่า เป็นหมึกสายวงแหวนน้ำเงินเล็ก ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการ ระบุว่า เป็นหมึกที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยในทะเลที่มีระดับน้ำค่อนข้างลึก และพบได้ยากในประเทศไทย

ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบย้อนกลับอย่างละเอียด เรื่องห่วงโซ่อุปทานของสินค้าอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่การรับสินค้าเข้าโรงคัดแยกของคู่ค้า ขั้นตอนการคัดแยกและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของคู่ค้า กระบวนการรับสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพที่ศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร ตลอดจนการรับสินค้าและการจัดเรียงสินค้าที่สาขาเพื่อจำหน่าย ซึ่งจากการตรวจสอบ ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบ การคัดแยก การรับสินค้าและการควบคุมคุณภาพที่เป็นระดับมาตรฐานสากล

ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียด ในทุกจุดที่อาจมีความเป็นไปได้ โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดของสาขาทุกจุด

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดนี้ ทางบริษัทฯ ได้หยุดการรับซื้อปลาหมึกจากคู่ค้ารายดังกล่าวแล้ว เพื่อให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า อันถือเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

พร้อมขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของคู่ค้ารวมทั้งระเบียบในการปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้า เพื่อให้มั่นใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของแม็คโครในการเป็น "คู่คิดธุรกิจคุณ" ที่คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ.

แม็คโคร เผย หยุดซื้อปลาหมึกจากคู่ค้ารายดังกล่าว หลัง เจอปลาหมึกวงแหวนน้ำเงินปะปนในแผนกอาหารทะเลสด ระบุ ส่งตรวจสอบแล้ว พบเป็นหมึกดังกล่าวจริง แจง จะมีการตรวจสอบการนำเข้าย้อนหลังอย่างละเอียดอีกครั้ง ... 29 ก.พ. 2559 12:53 ไทยรัฐ