วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้นโยบายประชารัฐ โดยผลักดันโครงการผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโครงการที่มีส่วนในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการประสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด รวมทั้งภาคประชาชน ซึ่งก็คือ เกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ

โดยเริ่มแรก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาของเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นสมาชิก “เจ้าบ่าวเข้มแข็ง 01” กับ “ผูกปิ่นโตข้าว” และให้ทีมงานจากโครงการ “ผูกปิ่นโตข้าว” ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนั้นมีการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยจัดทำร่าง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ และประกาศใช้โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อกลุ่มชาวนาหรือเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแล้ว จึงถ่ายโอนระบบงานและภารกิจของทีมแม่สื่อ (ผู้มีจิตอาสา ที่พา เจ้าบ่าว มารู้จักกับ เจ้าสาว) ให้กับเจ้าบ่าวตามโครงการ และให้โครงการนี้เป็นของชาวนา ชุมชน และจังหวัดอำนาจเจริญอย่างแท้จริง

โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นซื้อขายกันครั้งแรกแล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มีจำนวนข้าวที่ขายได้ 919 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 44,245 บาท โดยมีเจ้าบ่าว (ผู้ขาย) ในโครงการจำนวน 1 กลุ่ม มีสมาชิก 300 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว นอกจากนี้ยังมีเจ้าบ่าวที่สนใจร่วมเข้าโครงการอีก 5 ราย แต่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมีจำนวนเจ้าสาว (ผู้ซื้อ) 13 ราย แบ่งออกเป็นบุคคลทั่วไป 11 ราย และร้านอาหาร 2 ราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Fanpage : “Pookpintokaoamnat”, Website : www.pookpintokao-amnat.com และ Application: Pookpintokao

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาของเครือข่ายวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นสมาชิก “เจ้าบ่าวเข้มแข็ง 01” กับ “ผูกปิ่นโตข้าว” และให้ทีมงานจากโครงการ “ผูกปิ่นโตข้าว”... 29 ก.พ. 2559 10:53 ไทยรัฐ