วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความหวังที่ผู้ป่วยมะเร็งเฝ้ารอ!! การรักษาด้วยเซลล์บำบัด

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดเผยผลงานวิจัยและการค้นคว้าล่าสุดของการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาว หรือ “เซลล์บำบัด” (Cell Therapy) ซึ่งจะเป็นการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ในอนาคต

อาจารย์หมอกิติพงศ์ อธิบายให้เข้าใจตอนต้นว่า เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเราแต่กลายร่างเป็นเซลล์ประหลาด จากเล็กๆ จนกลายเป็นก้อน แต่ร่างกายเราก็มีกลไกป้องกันตัวเอง คือ เม็ดเลือดขาว ที่จะคอยจัดการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ซึ่งถ้าเม็ดเลือดขาวจัดการไม่ทัน เซลล์มะเร็งก็จะแพร่มากขึ้น ในขณะเดียวกันเซลล์มะเร็งเองก็มีกลไกป้องกันตัวเอง ที่สามารถปล่อยสารที่จะฆ่าตัวที่จะมาทำลายมันได้ด้วย แล้วเซลล์มะเร็งก็จะไปแย่งอาหารของเซลล์ปกติ ทำให้เซลล์ปกติตายไป ปล่อยให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจาย การรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันคือ การผ่าตัด, การฉายรังสี และเคมีบำบัด แต่ 2 วิธีหลังนี้จะส่งผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้, ผมร่วง, และการกดภูมิคุ้มกัน การรักษาแนวใหม่ที่อยู่ในขั้นการวิจัยที่ยาวนานมาเป็นสิบปีคือ วิธีเซลล์บำบัด ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราชเองได้ต่อยอดทำการศึกษาวิจัยค้นคว้าการรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวมาฆ่าเซลล์มะเร็งที่ส่งผลร้ายต่อร่างกาย จากข้อมูลการวิจัยในต่างประเทศ พบว่า วิธีการรักษาเซลล์บำบัด ด้วยเทคนิค CIK Cells (Cytokine-Induced Killer Cells) เปลี่ยนเซลล์เม็ดเลือดขาวให้เป็นเซลล์นักฆ่า นำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งควบคู่กับการรักษาในแนวทางปัจจุบัน ซึ่งพบว่า มีประสิทธิภาพสูงมาก และไม่พบผลข้างเคียงใดๆ ที่เป็นอันตราย

อาจารย์หมอกิติพงศ์ กล่าวต่อว่า ในประเทศไทยการวิจัยเซลล์บำบัดชนิด CIK Cells นี้ได้ถูกนำมาศึกษาอยู่ในขั้นวิจัยที่ รพ.ศิริราชและ รพ.รามาธิบดี ซึ่งวิธีการคือ เจาะเลือดแยกเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวจากร่างกายผู้ป่วยมะเร็งเองมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ด้วยเทคนิค Cell culture แบบเฉพาะ ทำให้เม็ดเลือดขาว ซึ่งปกติทำหน้าที่กำจัดเซลล์มะเร็งอยู่แล้ว ให้มีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม รวมถึงการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวเหล่านี้ให้มีจำนวนมาก แล้วจึงนำกลับมาฉีดคืนให้ผู้ป่วย จากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า การให้เซลล์บำบัดชนิด CIK Cells ร่วมกับการรักษามาตรฐานนั้น สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในเวลา 5 ปี หลังการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ต้องใช้ทุนสูงมาก จึงทำการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งได้จำนวนน้อย ไม่สามารถทำการศึกษาในวงกว้างได้ เพื่อให้การวิจัยเซลล์บำบัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “กองทุนวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง รหัสกองทุน D-003658” ขึ้นภายใต้ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ 0-81934-1734.

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา อาจารย์สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดเผยผลงานวิจัยและการค้นคว้าล่าสุดของการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาว 21 ก.พ. 2559 15:45 21 ก.พ. 2559 15:47 ไทยรัฐ