วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชียงราย จัดมาฆบูชาอาเซียน 3 แผ่นดิน ชาวพุทธ 2 ฝั่งโขง ร่วมคึกคัก

นอภ.เชียงแสน ร่วม วธ.เชียงราย จัดงาน "มาฆบูชาอาเซียน" สานสัมพันธ์สงฆ์ไทย-ลาว-เมียนมา พุทธศาสนิกชนริม 2 ฝั่งโขงร่วมบุญแน่น หวังเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดำรงซึ่งหลักธรรมคำสอน

วันที่ 20 ก.พ. 59 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน และ นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเปิดงานมาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ที่วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีพระสงฆ์จากเชียงตุง ประเทศเมียนมา และพระสงฆ์จากแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ข้ามแม่น้ำโขง มาร่วมงานกับพระสงฆ์ไทย พร้อมกับนำชาวพุทธจากทั้งไทยและลาว ร่วมปฏิบัติธรรม

นายพินิจ กล่าวว่า อ.เชียงแสน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา 3 ชาติขึ้น เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของพุทธศาสนิกชนและพระสงฆ์ของ 3 ประเทศ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียนสู่ประชาชนและชาวต่างชาติ ให้ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา

ด้าน พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน เปิดเผยว่า มาฆบูชาอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -22 ก.พ. 59 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางให้พี่น้องสองฝั่งแม่น้ำโขง ได้ทำบุญทำความดีร่วมกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง และในวันที่ 22 ก.พ. จะมีการทำบุญตักบาตรถวายทานข้าวจี่ 3 ประเทศด้วย

ขณะที่ นางจุฬาภรณ์ ทองสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ระบุว่า โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในมิติศาสนา กับกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งวันมาฆบูชา เป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

นอกจากนี้ พระสีคูน กิตธรรมโม พระสงฆ์จากวัดโพนชัยรัตนาราม เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ที่มาร่วมในงานมาฆบูชาอาเซียน กล่าว่า ทางวัดโพนชัยรัตนาราม การเชิญพระสงฆ์จากประเทศลาว ประเทศเมียนมา และประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ มาร่วมทำกิจกรรมและปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องดีมาก และเป็นการจรรโลงพุทธศาสนาให้ยั่งยืน.

นอภ.เชียงแสน ร่วม วธ.เชียงราย จัดงาน "มาฆบูชาอาเซียน" สานสัมพันธ์สงฆ์ไทย-ลาว-เมียนมา พุทธศาสนิกชนริม 2 ฝั่งโขงร่วมบุญแน่น หวังเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดำรงซึ่งหลักธรรมคำสอน 20 ก.พ. 2559 23:09 20 ก.พ. 2559 23:33 ไทยรัฐ