วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถอดบทเรียนสูญเสีย 'ปอ ทฤษฎี' กระตุกสถิติไข้เลือดออกโซนบ้านปอลดฮวบ

ไข้เลือดออก ภัยร้ายที่คร่าชีวิต พระเอกหนุ่ม "ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์" จนกลายเป็นความตื่นตัวของคนไทยทั้งประเทศ วันนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ขอพาผู้อ่านไปติดตามความคืบหน้าของเขตผู้รับผิดชอบในพื้นที่บ้าน “ปอ” ว่า หลังจากเข้าไปปฏิบัติงานป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายอย่างต่อเนื่องหรือไม่ รวมถึงจากวันนั้นถึงวันนี้ ตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นหรือลดลง...?

เขตห้วยขวาง สั่งลุย ป้องกันยุงลายต่อเนื่อง

นางจิราภรณ์ พลากร นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานเขตห้วยขวาง ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติงานป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายว่า หลังจากที่คุณปอ ทฤษฎี ป่วยเป็นไข้เลือดออกอย่างรุนแรง ทางสำนักงานเขตห้วยขวางก็เข้าไปดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันทันที ซึ่งครั้งล่าสุดที่เข้าไปฉีดคือ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และเข้าไปลงพื้นที่ติดตามผลอีกครั้งเมื่อเดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันค่อนข้างเกิดความตื่นตัว สอดส่องดูแลบ้านและชุมชนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในบริเวณหมู่บ้านเดียวกันกับคุณปออีก

ทั้งนี้ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานในการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้น ทางสำนักงานเขตห้วยขวางมีแผนการปฏิบัติเป็นรายปีอยู่แล้ว โดยการลงพื้นที่เข้าไปฉีดพ่นหมอกควันทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งจะมีระยะการเว้นจากครั้งที่ 1 สู่ครั้งที่ 2 ภายใน 3 วัน และหลังจากครั้งที่ 2 สู่ครั้งที่ 3 เป็นระยะเวลา 7 วัน และหลังจากนั้น ก็จะเป็นการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หากมีการแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ามา ทางสำนักงานเขตจึงจะส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นหมอกควันทันที ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคไข้เลือดออก

ตัวเลขแพร่ระบาดไข้เลือดออกลดลง 10 ราย เหลือ 2 ราย

นางจิราภรณ์ กล่าวอีกว่า โดยทั่วไปทางสำนักงานเขตได้เข้าไปดำเนินการพ่นหมอกควันตามแผนปฏิบัติงานตามปกติอยู่แล้ว เพียงแต่เมื่อเกิดกรณีไข้เลือดออกของคุณปอ ทฤษฎี ทำให้ประชาชนค่อนข้างตื่นตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกัน การลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบชุมชน ทางสำนักงานเขตจะต้องเข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงวิธีการทำลายและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น หากมีจานรองกระถางต้นไม้ก็ให้นำทรายใส่เข้าไป หรือหากมีภาชนะ เช่น โถ ถัง กะละมัง ไห หรือภาชนะต่างๆ ที่น้ำสามารถขังได้ หากไม่ได้ใช้ก็ควรคว่ำไว้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากการปฏิบัติงานป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมีการป้องกันมากขึ้น รวมถึงประชาชนในชุมชน หมู่บ้านต่างๆ เฝ้าระวังมากขึ้น ก็พบว่า ตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของสำนักงานเขตห้วยขวาง จากเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 มีตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออก วันละ 10 กว่าราย ขณะที่เดือนมกราคม 2559 ตัวเลขลดลง เหลือเพียง วันละ 2-3 ราย ซึ่งถือว่าการปฏิบัติงานเห็นผลดีขึ้น

ทำความรู้จัก ‘โรคไข้เลือดออก’ 4 สายพันธุ์

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นตัวพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คน โรคไข้เลือดออกหลายคนมองว่า เป็นโรคเล็กๆ ที่ไม่ร้ายแรง ใครๆ ก็สามารถเป็นได้ แต่ในความเป็นจริง จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 142,925 ราย มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 141 ราย ถือว่าเป็นโรคใกล้ตัวที่ควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ขอนำเสนอสายพันธุ์ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย และวิธีการสังเกตอาการหากได้รับเชื้อ รวมทั้งยังเสาะแสวงหาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุด ปี 59 และคำพยากรณ์จากการคำนวณทางสถิติว่า ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากไข้เลือดออกกี่ราย...

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงโรคชนิดหนึ่งที่มียุงลายเป็นตัวการนำเชื้อโรคมาสู่คนว่า ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย เกิดจากไวรัสเดงกี ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ คือ DEN1, DEN2, DEN3 และ DEN4 เชื้อไวรัสเดงกี มีแอนติเจนของกลุ่มบางชนิดร่วมกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อถึง 4 ครั้ง โดยแต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงไม่แตกต่างกันมาก และปัจจุบันประเทศไทย ไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ข้างต้น ดังนั้น หากผู้ป่วยมีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสเดิมในร่างกาย เมื่อได้รับเชื้อไวรัสเดงกีชนิดใหม่ที่ต่างสายพันธุ์ออกไป ก็จะยิ่งมีอาการรุนแรงและรักษายากยิ่งขึ้น

โดยเป็นที่ยอมรับว่า การติดเชื้อสายพันธุ์หนึ่งแล้ว จะสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์นั้นได้ตลอดชีวิต แต่จะป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์อื่นได้ในช่วงระยะสั้นๆ ประมาณ 6-12 เดือน และการติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิดอื่นในภายหลัง จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกล่าสุด ปี 59 พบผู้ป่วย 2,380 ราย

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.59-18 ม.ค.59 พบผู้ป่วย 2,380 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3.65 ต่อแสนประชาการ เสียชีวิต 0 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 15-24 ปี (29.16%) อายุ 25-34 ปี (17.56%) อายุ 10-14 ปี (15.59%)

สำหรับจังหวัดที่มีอัตราการป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ (17.34 ต่อแสนประชากร) นครปฐม (12.79 ต่อแสนประชากร) ภูเก็ต (10.04 ต่อแสนประชากร) ศรีสะเกษ (6.96 ต่อแสนประชากร) พิษณุโลก (6.64 ต่อแสนประชากร)

วิธีสังเกตอาการ...คุณเป็นไข้เลือดออกหรือไม่?

สำหรับวิธีการเช็กดูว่าร่างกายมีเชื้อไข้เลือดออกหรือไม่นั้น นพ.อำนวย กล่าวว่า ให้สังเกตได้จาก อาการไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส แต่กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดลง หรืออาจลดลงชั่วคราวแล้วกลับมาสูงอีก โดยหลังจากมีไข้สูง 1-2 วัน พบว่า มีผื่นหรือจุดเลือดออกตามร่างกาย จุกแน่นท้อง อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดศีรษะตามกล้ามเนื้อ และข้อ หากไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบกลับไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง

ขณะที่ ช่วงที่สำคัญและนับว่าเป็นช่วงอันตรายที่สุด คือ ช่วงที่ไข้ลด ซึ่งมักจะลดลงประมาณวันที่ 3-4 หลังจากป่วย ถ้าผู้ป่วยฟื้นไข้ คือ มีอาการสดชื่น รับประทานอาหารได้ หรือในเด็กสามารถวิ่งเล่นได้ แสดงว่าบุคคลดังกล่าวหายป่วย

พยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 59 คาด มีผู้ป่วยกว่า 2 แสนราย

ขณะเดียวกัน สํานักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยบทสรุปของผู้บริหาร เกี่ยวกับการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบอนุกรมเวลา (Time series analysis) แบบ Simple Seasonal โดยใช้ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี (ปีพ.ศ. 2549-2558) ซึ่งผลการวิเคราะห์คาดว่า จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 160,000-170,000 ราย และคาดว่าจะมีจํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในปี 2559 ประมาณ 160 ราย หรืออัตราป่วย ตายไม่เกินร้อยละ 0.11

ทั้งนี้ การพยากรณ์ดังกล่าว เพื่อคาดการณ์สถานการณ์โรคล่วงหน้า รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพรายพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการกําหนดนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น.

ไข้เลือดออก ภัยร้ายที่คร่าชีวิต พระเอกหนุ่ม "ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์" จนกลายเป็นความตื่นตัวของคนไทยทั้งประเทศ ทีมข่าวฯ ขอพาผู้อ่านไปติดตามความคืบหน้าของเขตผู้รับผิดชอบในพื้นที่บ้านปอว่า มีผู้ป่วยลดลงหรือไม่ 19 ม.ค. 2559 17:43 ไทยรัฐ